Tipy na LGBT+ podujatia

LGBTI+ festival na slovenskej univerzite chce upozorniť na pestrosť a bojovať proti lžiam

pride košice

Oslavou a podporou rôznorodosti a inklúzie na akademickej pôde bude LIGHT* kvír festival, ktorého prvý ročník je naplánovaný od 9. do 11. marca. Dejiskom bude Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí študentský LGBTI+ spolok LIGHT* FiF UK, ktorý je hlavným organizátorom podujatia. Festival nám priblížil člen spolku Julián Vrábel.

Myšlienka festivalu vzišla zo snahy zvýšiť povedomie o kvír témach a upozorniť na potreby a problémy kvír ľudí na Slovensku. Pôjde o príležitosť pre hnutie i verejnosť na hlbšie preskúmanie rôznorodosti. Festival má byť zároveň viditeľnou manifestáciou prítomnosti kvír ľudí v univerzitnom prostredí.

Nápad, organizácia a program LIGHT* kvír festivalu vychádzajú z kombinácie viacerých faktorov.

1. Dezinformácie spojené so skúsenosťami a životom kvír ľudí

Samotný vznik spolku bol reakciou na naliehavú potrebu venovať sa LGBTI+ komunite na Slovensku a rozprávať sa o jej reálnych problémoch. Všimli sme si totiž, že sa u nás šíri veľké množstvo dezinformácií o skúsenostiach kvír ľudí, a to najmä v posledných rokoch, ktoré boli poznačené mnohými homonegatívnymi alebo transnegatívnymi návrhmi zákonov či útokov na LGBTI+ ľudí. Počas nášho krátkeho pôsobenia sme si uvedomili, že naše vzdelávacie aktivity a komunitné stretnutia prinášajú kvír ľuďom odkaz, že univerzita, na ktorej študujú, môže byť pre nich naozaj bezpečným priestorom na študovanie a spoznávanie sa. A aj keď sme sa s nápadom týždňa povedomia o kvír ľuďoch pohrávali v podstate už od úplného začiatku, nevedeli sme o ich potrebách a o tom, aké témy by ich a verejnosť mohli naozaj zaujímať. Naše aktivity a komunikácia s mladými kvír ľuďmi nám nakoniec ukázali, akým problémom komunita nie len na akademickej pôde čelí. Rozhodli sme sa tieto problémy adresovať prostredníctvom festivalu a veríme, že verejný diskurz prispeje k ich odstraňovaniu.

2. „LGBTI+ je politická propaganda a ideológia“

V minulých rokoch sme iniciovali vyvesenie dúhovej vlajky počas Pride v Bratislave na budove Filozofickej fakulty UK. Na naše prekvapenie sa to stretlo s verejným odporom študentstva našej a iných fakúlt s argumentom, že solidarita s kvír komunitou je politická propaganda. Akademická pôda má byť, samozrejme, apolitická v tom zmysle, že na nej nemá miesto propagácia politických strán či jednotlivých politikov a političiek. Zároveň však akademická obec nesmie byť ľahostajná k spoločenským otázkam a má byť bezpečným a slobodným priestorom, kde sa všetci a všetky cítime rešpektovaní a rešpektované. Sme toho názoru, že akademická obec by mala byť katalyzátorom sociálnej spravodlivosti a sociálnych zmien. Light* kvír festivalom chceme nadviazať na tradíciu našej fakulty, ktorej študentstvo a zamestnanectvo bolo mnohokrát súčasťou hnutí vedúcich k spoločenským zmenám na Slovensku, akou bola napríklad aj Nežná revolúcia v roku 1989.

3. Dôležitosť spolupráce a prepojenia organizácií a ľudskéhoprávneho aktivizmu

V jednote a vo veľkom počte ľudí je sila. Túto silu sme si uvedomili, keď sme sa zúčastnili protestu #NebudemeTicho za reprodukčné práva žien, podporili ukrajinskú organizáciu Sphera alebo sa mohli s našimi sledovateľmi a priateľkami spolku zapojiť do petícii alebo spojiť pre dobrú vec. Spolupráca a zdieľanie skúseností, vzájomná podpora a účasť na podujatiach sú princípy, ktoré nás utvrdili v tom, aby sa na festivale objavilo čo najviac rôznych ľudskoprávnych organizácií a aktivistov a aktivistiek so širokým záberom pôsobenia.

4. Menší počet príležitostí na stretávanie sa

Keď sme sa zamýšľali nad tým, aké možnosti majú kvír ľudia na stretávanie sa v Bratislave, uvedomili sme si, že okrem barov, kultúrnych podujatí  a internetových zoznamiek je málo príležitostí na spoznanie ďalších kvír ľudí s podobnými záujmami. Súčasťou festivalu sú preto každý večer aj komunitné akcie zamerané na vytvorenie bezpečného priestoru pre všetko kvírstvo.

Všetky tieto faktory sa spojili a vytvorili program, v ktorom si každý a každá nájde niečo, čo ich bude zaujímať, a to bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Zmena programu je vyhradená.

Program je tvorený rôznymi formami v podobe prednášok, workshopov, diskusií a komunitných aktivít, o ktorých si bližšie môžete prečítať na GO/OUT alebo vo FB udalosti.

Na jednotlivé podujatia je potrebné sa zaregistrovať kvôli kapacitným možnostiam miestností prostredníctvom GO/OUT bezplatných vstupeniek. Žiadne z podujatí nebude streamované ani nahrávané. Využite preto túto jedinečnú príležitosť a zaregistrujte sa skôr než sa lístky minú. Ak neprídete 10 minút pred začatím podujatia, automaticky bude vaše miesto uvoľnené ľuďom bez registrácie.

Festival organizuje študentský spolok LIGHT*, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského od roku 2019. Hlavným cieľom činností LIGHT*-u je vytvárať prijímajúce prostredie pre kvír študentstvo a zamestnanectvo Univerzity Komenského. Na akademickej pôde vytvára priestor pre inkluzivitu a rovnosť. Víziou spolku je vytvoriť udržateľnú, hoci meniacu sa podobu spolku, ktorý je schopný ovplyvňovať a meniť prostredie nie len samotnej univerzity, ale aj spoločnosti ako takej. Chce tak prispievať k budovaniu hnutia, byť viditeľnou súčasťou univerzity a vysielať pozitívny signál verejnosti. Súčasťou spolkových aktivít sú pravidelné komunitné stretnutia v priestoroch Filozofickej fakulty UK alebo spoločných stretnutí na podujatiach zameraných na LGBTI+ komunitu a tvorba informačno-vzdelávacieho obsahu na sociálne siete. Pre viac informácií o festivale, jednotlivých podujatiach a aktivitách spolku sledujte Instagram a Facebook s rovnomenným názvom Light FiF UK či novozniknutú webovú stránku lightuk.sk

Julián Vrábel
za Študentský spolok LIGHT* FiF UK