Novinky PRIDE Košice

Online ekumenická bohoslužba

Nedeľa 23. augusta od 18:00 do 19:00 Facebook PRIDE Košice

Ani počas online ročníka PRIDE Košice nechceme vynechať možnosť spojiť sa spoločne v modlitbe a pri Božom slove. Práve v tomto výnimočnom roku, keď mnohí trpia samotou v izolácii, či strachom pred následkami pandémie, si uvedomujeme potrebu Božích milostí.

Taktiež sme si vedomí stále negatívneho pôsobenia predstaviteľov kresťanských cirkví na postavenie LGBT+ v našej krajine a preto chceme poskytnúť možnosť pozitívnej pastorácie.

Vďaka našim podporovateľom v starokatolíckej a evanjelickej cirkvi si budeme spoločne vyprosovať požehnania a modliť sa za dúhovejšie Slovensko.