Novinky PRIDE Košice

Snívame o Vianociach, kde aj LGBT+ ľudí čaká doma rešpekt, úcta a láska

LGBT Košice

Čo by naozaj potešilo LGBT+ komunitu? Spýtali sme sa na vianočný sen ľudí zo združenia Saplinq, ktoré organizuje PRIDE Košice a prevádzkuje centrum PRIZMA.

Zara Kromková, poradkyňa a komunitná pracovníčka, PRIZMA

Veľmi by som si priala, aby transrodoví ľudia nachádzali bezpečné prostredie vo svojich domovoch, v školách či na pracoviskách. A taktiež, aby mladí transrodoví ľudia, v prípade ich potreby, mali dostupnú bezpečnú a profesionálnu zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou. 

Skutočným vianočným darčekom pre všetkých LGBT+ ľudí je rešpekt, úcta, prijatie, láska a solidarita. No ani dúhové ponožky alebo dúhová kniha nie sú na zahodenie. Všetkým želám čo možno najpokojnejší sviatočný čas plný lásky a blízkosti v kruhu milovaných ľudí. Strávte tieto dni tak, ako potrebujete.

zara prizma

Kristína Papcunová, fundraising a sociálne siete

Mojím prianím je… Viac citlivosti na neprávosti a nerovnosti, aj keď sa možno práve teba osobne netýkajú. Viac solidarity s ľuďmi, ktorí čelia neprávostiam a sú im upierané základné práva. Viac ocenenia a podpory ľuďom, ktorí sa rozhodnú bojovať a vytrvalo poukazujú na porušovanie ľudských práv, nevzdávajú sa aj napriek neustálym útokom voči ich činnosti a rozhodnú sa bojovať so systémom, ktorý robí všetko preto, aby takéto organizácie najradšej neexistovali.  

Radka Nováková, vedúca fundraisingu

Na Vianoce by som si priala, aby sa Slovensko stalo lepším miestom pre život každého a každej z nás a aby zároveň bolo plné rešpektu a tolerancie. Aby sa ľudia nebáli prejaviť a ani nemali obavy z inakosti. Aby boli vypočutí. Aby LGBT+ komunita nebola terčom útokov a aby v tom nebolo sama.

Je veľmi dôležité povedať dosť, stačilo. Len tak bude spoločnosť solidárna. To sa dá rôznymi spôsobmi, či už bude niekto dobrovoľník a dobrovoľníčka, aktivista a aktivistka, darca a darkyňa, alebo bude presne ten človek, ktorý bude rešpektovať spoločnosť v celej jej pestrosti. Prečo? Pretože môžeme… Nič nie je krajšie, ako mať tú možnosť v našich rukách a byť strojcom zmeny…

pride košice

Róbert Furiel, riaditeľ PRIDE Košice

Prajem si, aby bol rok 2022 pre LGBT+ komunitu lepší. Aby sme sa dokázali ozvať, keď sa nám dejú neprávosti a postaviť sa za nás i za tých, ktorí takúto možnosť nemajú. Prajem si, aby sme pokračovali v budovaní inkluzívnych a solidárnych komunít, v ktorých sa budeme cítiť dobre, v ktorých budeme vedieť načerpať energiu a nájsť radosť, lásku či priateľstvá.

Veľmi si prajem, aby sme sa v roku 2022 uvideli na aspoň troch slovenských PRIDE festivaloch, aby sme veselo zaplnili dúhou slovenské mestá a tancovali až do rána. Dúfam, že rok 2022 prinesie viac ľudí, ktorí a ktoré sa zapoja do rôznych foriem aktivizmu. A ak môžete, pridajte sa už dnes – nastavte si pravidelnú podporu na tomto linku. Lebo spoločne dokážeme viac aj v 2022.

Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampaní

Queer ľuďom na Slovensku, ale aj všade inde vo svete, želám najmä viac spravodlivosti a prístup k základným ľudským právam, ktorý je pre majoritu samozrejmosťou a často si tieto privilégiá ani neuvedomuje. Nech máte viac spojencov a spojenkýň v boji za dôstojný život a nech sa odohráva čo najmenej ofenzív na vašu existenciu v parlamente (ideálne žiadne).

Spoločne zdieľame sen, že raz sa i na Slovensku bude pri téme spravodlivosti a odstraňovania nerovností pamätať aj na práva LGBT+ ľudí, kvalitu ich života, mieru spokojnosti, šťastia a prijatia v spoločnosti. Snívame o férovom prístupe ku všetkým bez rozdielu. Verím, že to nie je utópia a raz to dosiahneme aj na Slovensku. Rok 2022 bude príležitosť na zmenu, želám vám preto najmä solidaritu a spájanie síl za spoločné ciele.

pride košice

Daniela Mužíková, sociálne siete

Mojím želaním pre LGBT+ komunitu na rok 2022 je, aby jej slovenskí politici a političky, ako aj majoritná spoločnosť konečne začali prejavovať základný rešpekt. Želám si, aby naši volení zástupcovia a zástupkyne prestali útočiť na ľudskú dôstojnosť niektorých z nás preto, kým sme a koho milujeme. Keď sa hovorí o právach ľudí z LGBT+ komunity, často sa zabúda na to, že bez ohľadu na to, či sme hetero, cis alebo LGBT+, všetci a všetky sme ľudské bytosti. Do roku 2022 preto všetkým ľuďom z LGBT+ komunity želám, aby sa k nim zvyšok spoločnosti konečne začal správať ako k ľuďom a rovnako plnohodnotným občanom či občiankam, ktorými sme všetci a všetky.

Soňa Keresztesová, fundraising a starostlivosť o darcov a darkyne 

Ja by som si priala také jednoduché veci, ktoré možno budú znieť ako klišé a mali by byť samozrejmosťou, ale najmä posledné obdobie ukazuje, ako ťažko sa dajú dosiahnuť.

Želala by som si, aby boli ľudia k sebe milší a tolerantnejší. Aby v spoločnosti nebolo toľko napätia a polarizácie, aby sme sa k sebe správali ohľaduplne a slušnosť sa stala štandardom. V politike, ale aj v bežných životných situáciách – pri šoférovaní, v internetových diskusiách, pri návšteve lekára, pri čakaní v rade na čokoľvek. Aby sme nehľadali problémy tam, kde nie sú a viac sa sústredili na problémy tam, kde ich naozaj treba riešiť.