Novinky PRIDE Košice

KompAkt II. – získaj kompetencie v dúhovom aktivizme

Chceš sa zapojiť do LGBT+ aktivizmu? Chceš sa naučiť postaviť za svoje práva? Máš zaujímavý nápad, ako pomôcť sebe a svojim kamarátom vo svojom okolí? Chceš spoznať nových ľudí?

Ak áno, tak je projekt KompAkt práve pre teba!

Prečo KompAkt?

Svet okolo nás sa mení. Kým krajiny na západ od nás sa stále zlepšujú v ochrane práv LGBT+ ľudí, u nás to vyzerá, že cúvame. Ak nič neurobíme, čaká nás osud Maďarska či Poľska. Preto sme sa rozhodli nadviazať na úspešné online verzie tohto školenia z roku 2020 a 2022, v rámci ktorého môže človek získať základné kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje), ktoré pomôžu sa prínosným spôsobom zapojiť do pozitívnej zmeny svojho okolia a v konečnom dôsledku aj Slovenska. 

Spolu budeme tvoriť Slovensko pre všetkých!

Čo je KompAkt?

KompAkt je viacfázový vzdelávací projekt zameraný na základy LGBT+ aktivizmu a budovania komunít.

Projekt obsahuje nasledujúce časti:

  • Sedem online workshopov a stretnutí
  • Online mentoring
  • Samoštúdium
  • Realizácia vlastného miniprojektu s grantom až do výšky 200 €

Miniprojekt je drobná aktivita, ktorá reaguje na potreby v tvojom okolí alebo na niečo, čo považuješ za dôležité. Môže to byť filmový večer, opekačka či prednáška o téme, ktorá je pre teba dôležitá (jedno alebo viacero podujatí). Môže byť realizovaný samostatne alebo v spolupráci s iným účastníkom / účastníčkou projektu. Najpodstatnejšie však je to, že miniprojekt predstavuje príležitosť pre tvoj rozvoj a tvoje učenie.

Pri plánovaní miniprojektu si vyskúšaš analýzu potrieb a prácu s jednoduchým grantovým formulárom. Preskúmaš zákutia tvorby rozpočtu či budovania tímu. Pri realizácii budeš komunikovať, riešiť problémy a zamýšľať sa, aký dopad na ľudské práva LGBT+ ľudí tvoj miniprojekt môže mať.

Na záver si priebeh miniprojektu zhrnieš, zadefinuješ z neho hlavné poučenia a uzavrieš po finančnej a administratívnej stránke. A samozrejme, poriadne to osláviš 🙂

Absolvovanie projektu ti dá možnosť zvládnuť základy tímovej spolupráce, komunikácie, projektového myslenia a riadenia. Budeš poznať slovník, históriu a ciele LGBT+ aktivizmu. Zažiješ, čo to znamená pracovať s ľuďmi a pre ľudí.

V čase prihlásenia nemusíš mať nápad na miniprojekt, školitelia ti s ním v rámci prvých stretnutí pomôžu 🙂

Za koľko?

Účasť na školení je bezplatná.

Kedy a kde?

Školenie sa uskutoční online, cez platformu Zoom.

1. blok stretnutí:

7.4. (štvrtok) od 16:00 do 20:00

8.4. (piatok) od 16:00 do 20:00

9.4. (sobota) od 9:00 do 13:00

2. blok stretnutí:

21.4. (štvrtok) od 16:00 do 20:00

22.4. (piatok) od 16:00 do 20:00

3. blok stretnutí:

30.6. (štvrtok) od 16:00 do 20:00

1.7. (piatok) od 16:00 do 20:00

Vzhľadom na metodológiu projektu je nutná účasť na všetkých stretnutiach.

Pre koho?

Toto vydanie programu KompAkt je určené každému, bez ohľadu na vek

Projekt je tiež určený každému, komu záleží na ľudských právach (predovšetkým) LGBT+ ľudí a je ochotný sa učiť, posúvať a kriticky reflektovať svoje postoje.

​Predchádzajúce skúsenosti LGBT+ aktivizmom nie sú potrebné, nevyžaduje sa ani LGBT+ identita, dôležitá je motivácia a chuť vzdelávať sa.

Počet účastníkov a účastníčok je limitovaný na 15.

Ako a do kedy sa prihlásiť?

Prihlás sa na tomto odkaze. Uzávierka prihlášok je v pondelok, 4.4 o 23:59.

Neváhaj pridlho, miesta budeme obsadzovať miesta postupne a vybrané uchádzačky a uchádzačov kontaktovať priebežne.

Čo o KompAkte povedali absolventi a absolventky edície z 2020 a 2021?

Priznám sa, že do Kompaktu som sa prihlásil večer pred začiatkom celého školenia. Vôbec som nevedel čo chcem robiť a o čo vlastne ide. Teraz som veľmi rád, že som sa toho zúčastnil, lebo mi to dalo veľmi veľa. Naučilo ma, ako robiť situačnú analýzu a že čo vôbec situačná analýza je. Taktiež ako robiť projekty logicky a tak, aby mali zmysel. 

Lukáš Bláha

Vďaka KompAktu som sa naučil naozaj veľa nových vecí. Napríklad ako pracovať s rozpočtom, ako sa samotný projekt plánuje, alebo ako pracovať v tíme s ľuďmi. KompAkt mi tiež dal nezabudnuteľnú skúsenosť vyskúšať si všetky tie vedomosti v praxi a zrealizovať tak vlastný projekt.

Damian Peška

KompAkt mi dal skúsenosti s prípravou a manažmentom vlastného projektu. Ukázal mi, v ktorých oblastiach mám ešte nedostatky a v ktorých sa mi zase darí. Taktiež som spoznalo nových, zaujímavých ľudí a ich úžasné nápady a projekty.

Victory Vargicovie

Kto bude školiť?

Školenie povedie Juraj Víg a Richard Jurík z Otvorenej Hry a Róbert Furiel z PRIDE Košice.

Juraj Víg

Juraja už odmalička najviac bavili dve veci: „výtvarná“ a medziľudské vzťahy. Tak sa počas štúdia grafiky a marketingu rozvíjal v neformálnom vzdelávaní a facilitácií (sprevádzaní skupinových stretnutí).

Juraj približne 5 rokov pracoval v organizácii Saplinq ako školiteľ a neskôr pod hlavičkou Saplinqu vytvoril komunitu mladých LGBT+ lídrov v Bratislave – Feedbaq.

Počas tejto práce absolvoval 6 týždňovú stáž a vzdelávanie v téme komunitného organizovania v NYC a Chicagu, USA.  Od roku 2019 je partnerom v organizácii Otvorená Hra.

Richard Jurík

Richard je študentom medzinárodného manažmentu na univerzite komenského. S mládežou pracuje od roku 2019, kedy ako dobrovoľník učil v budhistickej  kláštornej škole v Mjanmarsku. Neskôr sa počas korona obdobia spolupodielal na organizácii vzdelávacieho projektu Self Development Masters pod hlavičkou Digital Marketing Clubu, zameraného na osobnostný rozvoj, ktorý prebieha formou online workshopov. 

Od roku 2021 pracuje ako lektor v organizácii Otvorená hra. Venuje sa hlavne práci lektora na projekte duálneho vzdelávania pre študentov obchodných akadémií v agentúre Open Academy.

Róbert Furiel

Od konca strednej školy sa venuje rôznym formám ľudskoprávneho aktivizmu so zameraním na práva LGBT ľudí. Aktívne pôsobil viac ako tri roky v študentskom LGBT združení Charlie na Karlovej univerzite v Prahe, je zakladajúcim členom Dúhového PRIDE Bratislava, kde tiež tri roky pôsobil.

Momentálne okrem rozvoja LGBT komunít pôsobí ako školiteľ programu Erasmus+: Mládež v akcii pre českú národnú agentúru programu. Venuje sa projektovému managementu, grantovému fundraisingu a power-networkingu. Medzi jeho vášne patrí čítanie, vzdelávanie sa a menenie sveta k lepšiemu.

Program „KompAkt“ je súčasťou projektu InQubátor občianskej participácie, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Program realizuje Dúha na východe, o.z. v spolupráci so Saplinq, o.z.