Novinky PRIDE Košice

InQubátor občianskej participácie

LGBT Košice

V novembri 2021 občianske združenie Dúha na východe začalo s realizáciou jedinečného projektu InQubátor občianskej participácie a to v spolupráci s partnerskou organizáciou z Nórska – Oslo Pride As.

Projekt ponúka (nielen) mladým LGBT+ ľuďom účasť v sérii piatich vzdelávacích programov: PRIDE Lab, KompAkt, LABco, Novými médiami proti nenávisti a Základy advokácie a občianskej participácie. Okrem účasti v programoch budú mať účastníci a účastníčky príležitosť stretnúť sa s kolegami z Nórska a zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Programy sú určené ľuďom, ktorí prejavujú záujem o zapájanie sa do činnosti mimovládnych organizácií a rôznych iniciatív a majú záujem o veci verejné, ale chýbajú im teoretické vedomosti i praktické skúsenosti. Ambíciou projektu je podporiť občiansku participáciu. Projekt potrvá do konca decembra 2022.

Projekt InQubátor občianskej participácie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Ak máte záujem o informácie alebo sa chcete zapojiť do vzdelávacích aktivít, kontaktujte nás.