Novinky PRIDE Košice

O lepší život pre LGBT+ ľudí sa usilujú mladí aktivisti a aktivistky

lgbt košice

Ako rozbehnúť LGBT+ aktivizmus a ako budovať silnú komunitu? Odpovede priniesol projekt KompAkt. Jeho cieľom bolo prehĺbenie znalostí a zručností u začínajúcich aktivistov a aktivistiek. Konal sa od júla do decembra 2020, pričom pozostával z online stretnutí a praktických aktivít. Súčasťou školenia bol aj miniprojekt, ktorý účastníci a účastníčky zorganizovali ako odpoveď na potreby komunity vo svojom okolí. 

„Nápad na podobné školenie sa rodil už dlhší čas. Okrem aktuálnej spoločenskej atmosféry, ktorá nie je LGBT+ ľuďom naklonená, sú v tom aj pomerne praktické dôvody. Obracajú sa na nás ľudia, ktorí by sa chceli zapojiť do hnutia alebo majú nápad, ako pomôcť LGBT+ ľuďom. Potrebujú však pomoc, podporu a usmernenie,“ hovorí Róbert Furiel, jeden zo školiteľov projektu, dlhodobý aktivista a riaditeľ PRIDE Košice. Ďalšími dvomi školiteľmi boli Juraj Víg a Peter Huray z Otvorenej hry

„Inšpirácia pre názov ako aj samotný proces vzdelávania vychádza z národného projektu KomPrax, ktorý pred niekoľkými rokmi realizovala Národná agentúra pre prácu s mládežou – Iuventa,“ vysvetľuje Juraj. Názov školenia vznikol ako skratka spojenia Kompetencie pre Aktivizmus.

Zodpovednosť za zmenu

Školitelia hodnotia projekt pozitívne. Najväčšou prekážkou bola podľa nich pandemická situácia, pre ktorú školenie muselo prebehnúť online. „Vďaka všetkým okolnostiam si myslím, že školenie dokázalo podporiť samostatnosť a proaktivitu účastníkov. Celý proces tak všetkým zúčastneným (vrátane nás školiteľov) ukázal, akú silu má, ak preberieme iniciatívu za vlastný rozvoj – osobnú zmenu, a následne aj za zmenu vo svojej komunite a okolí,“ hovorí Juraj. 

Školiteľ Juraj Víg

„Teší ma zistenie, že ten vzdelávací proces dával účastníčkam a účastníkom zmysel, že z neho dokázali čerpať poznanie. Mali sme dve skupiny. Prvá začala ešte v júli a potom kvôli korone zažila rôzne zmeny, hlavne presun do online priestoru. Prekvapivo to prežila, i keď aj tam boli dopady. Druhá skupina začínala už čisto v online priestore,“ priblížil Róbert.  

Podľa jeho slov najväčším ponaučením bolo, že pri online verzii je potrebné účastníčky a účastníkov podporovať intenzívnejšie ako pri školení naživo. Vo fyzickom svete totiž existuje predel medzi bežným prostredním a školením. „Musíte niekam cestovať, existovať v priestore, ktorý je nový, reagovať na ľudí, ktorí sú okolo vás na tom školení. V online priestore toto však chýba. Preto musíme hľadať spôsoby, ako rôzne neviditeľné väzby nahradiť a ľudí viac podporovať, keď sa vzdelávajú online,“ dodáva. 

Účastníkom sa projekt páčil

Účastníci a účastníčky boli takisto s KompAktom spokojní. Okrem realizácie vlastného miniprojektu sa mohli vzdelávať v administratívnej, finančnej a projektovej sfére. 

„Do KompAktu som sa zapojil pre veľa dôvodov, ale ten najväčší je asi moja potreba vzdelávať sa a stále mať nejakú robotu. Môj druhý najväčší dôvod je samozrejme to, že rád stretávam nových ľudí a vytváram nové vzťahy, ale aj veľmi rád trávim čas s tými, ktorých už poznám,“ hovorí Viktor, jeden z účastníkov školenia.

Viktor, účastník KompAktu

„Taktiež sledujem, že mám viac sebavedomia pri vedení iných, za čo som strašne vďačný. Každopádne veľmi sa mi páčilo celkové prevedenie školenia, resp. aktivity a úlohy, a neskutočne oceňujem školiteľov, že boli schopní takto pekne a rýchlo preniesť školenie do online priestoru,“ dodáva. Ak by sa podobný projekt ešte konal, určite by sa zapojil, či už ako účastník alebo ako výpomoc školiteľom. 

Podľa školiteľov by sa podobný projekt mohol opakovať, ak by bol dostatočný záujem zo strany aktivistov a aktivistiek. Momentálne sa plánuje druhý dlhodobý projekt PRIDE Lab, ktorý by sa dal chápať ako voľná nadstavba KompAktu. Hlavný rozdiel je však v tom, že výsledkom nebude osobný projekt v komunite, ale spoločné organizovanie festivalu a komunitného podujatia PRIDE Košice. 

Text: Alex Michelčíková

Projekt bol podporený z prostriedkov Fondu pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis.

Organizácia Otvorená hra, ktorá sa zameriava na komunikačné zručnosti, leadership a tímovú spoluprácu, bola jedným z partnerov projektu.

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!