Novinky PRIDE Košice

KompAkt pre mládež

Získaj kompetencie v dúhovom aktivizme

Chceš pomôcť sebe a svojim kamarátom vo svojom okolí? 
Chceš sa zapojiť do LGBT+ aktivizmu? 
Chceš sa naučiť postaviť za svoje práva?
Chceš spoznať nových ľudí?

Ak áno, tak je projekt KompAkt práve pre teba!

Prečo KompAkt?

Svet okolo nás sa mení. Kým krajiny na západ od nás sa stále zlepšujú v ochrane práv LGBT+ ľudí, u nás to vyzerá, že cúvame. Ak nič neurobíme, čaká nás osud Maďarska či Poľska. Preto sme sa rozhodli nadviazať na úspešnú online verziu tohto školenia z roku 2020, v rámci ktorého môže človek získať základné kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje), ktoré pomôžu sa prínosným spôsobom zapojiť do pozitívnej zmeny svojho okolia a v konečnom dôsledku aj Slovenska.

Spolu budeme tvoriť Slovensko pre všetkých!

Čo je KompAkt?

KompAkt je viacfázový projekt zameraný na základy LGBT+ aktivizmu a budovania komunít.

Projekt obsahuje nasledujúce časti:

  • Tri víkendové stretnuta
  • Online mentoring
  • Samoštúdium
  • Realizácia vlastného miniprojektu s grantom až do výšky 200 €

Miniprojekt je drobná aktivita, ktorá reaguje na potreby v tvojom okolí alebo na niečo, čo považuješ za dôležité. Môže to byť filmový večer, opekačka či prednáška o téme, ktorá je pre teba dôležitá (jedno alebo viacero podujatí). Môže byť realizovaný samostatne alebo v spolupráci s iným účastníkom / účastníčkou projektu. Najpodstatnejšie však je to, že miniprojekt predstavuje príležitosť pre tvoj rozvoj a tvoje učenie.

Pri plánovaní miniprojektu si vyskúšaš analýzu potrieb a prácu s jednoduchým grantovým formulárom. Preskúmaš zákutia tvorby rozpočtu či budovania tímu. Pri realizácii budeš komunikovať, riešiť problémy a zamýšľať sa, aký dopad na ľudské práva LGBT+ ľudí tvoj miniprojekt môže mať.

Na záver si priebeh miniprojektu zhrnieš, zadefinuješ z neho hlavné poučenia a uzavrieš po finančnej a administratívnej stránke. A samozrejme, poriadne to osláviš 🙂

Absolvovanie projektu ti dá možnosť zvládnuť základy tímovej spolupráce, komunikácie, projektového myslenia a riadenia. Budeš poznať slovník, históriu a ciele LGBT+ aktivizmu. Zažiješ, čo to znamená pracovať s ľuďmi a pre ľudí.

V čase prihlásenia nemusíš mať nápad na miniprojekt, školitelia ti s ním v rámci prvých stretnutí pomôžu 🙂

Za koľko?

Účasť na školení je bezplatná, v prípade potreby preplácame cestovné náklady. Tvojim vkladom však bude AG test 48 hodín pred začiatkom každého školenia.

Kedy a kde?

1. stretnutie – 4. 2. (piatok) od 18:00 do 6. 2. (nedeľa) 13:00

2. stretnutie – 11. 2. (piatok) od 18:00 do 13. 2. (nedeľa) 13:00

3. stretnutie – 25. 3. (piatok) od 18:00 do 27. 3. (nedeľa) 13:00

Prvé dve stretnutia prebehnú online, tretia podľa pandemickej situácie. Presný časový harmonogram pošleme vybraným uchádzačom a uchádzačkám, bude však zohľadňovať online priestor – určite nepôjdeme 8 hodín vkuse.

Všetky stretnutia budú prebiehať v režime OP+.
Vzhľadom na metodológiu projektu je nutná účasť na všetkých stretnutiach.

Pre koho?

Toto vydanie programu KompAkt je určené len pre mladých ľudí – ľudí vo veku 15 až 30 rokov. (V prípade ľudí pod 18 budeme vyžadovať súhlas  zákonného zástupcu).

Projekt je tiež určený každému, komu záleží na ľudských právach (predovšetkým) LGBT+ ľudí a je ochotný sa učiť, posúvať a kriticky reflektovať svoje postoje.

​Predchádzajúce skúsenosti LGBT+ aktivizmom nie sú potrebné, nevyžaduje sa ani LGBT+ identita, dôležitá je motivácia a chuť vzdelávať sa.

Počet účastníkov a účastníčok je limitovaný na 15.

Ako a do kedy sa prihlásiť?

Prihlás sa na tomto odkaze.

1. uzávierka prihlášok je v utorok 25. 1. 2022 o 23:59.

2. uzávierka prihlášok je vo štvrtok 3. 2. 2022 o 11:59
Aj vzhľadom na relatívne krátky čas na prihlásenie budeme obsadzovať miesta postupne a vybrané uchádzačky a uchádzačov kontaktovať priebežne.

Čo o KompAkte povedali absolventi a absolventky edície z 2020?

Lukáš Bláha

Priznám sa, že do Kompaktu som sa prihlásil večer pred začiatkom celého školenia. Vôbec som nevedel čo chcem robiť a o čo vlastne ide. Teraz som veľmi rád, že som sa toho zúčastnil, lebo mi to dalo veľmi veľa. Naučilo ma, ako robiť situačnú analýzu a že čo vôbec situačná analýza je. Taktiež ako robiť projekty logicky a tak, aby mali zmysel. 

Lukáš Bláha

Niki

Prihlásenie, zúčastnenie a učenie sa novým vedomostiam a zručnostiam na KompAkt zo mňa spravilo o dosť kompaktnejšiu osobu. Projektové myslenie prepojené s aktivistickým prístupom a záujmom využijem v tvorení projektov nielen v profesijnom a aktivistickom živote, ale aj osobnom živote a raste. Určite by som sa prihlásila ešte aj 10-krát, samotné vzdelávanie ako aj jeho facilitátori a moji peers sú úžasná skúsenosť.

Niki

Kto bude školiť?

Školenie povedie Tomáš Findra, Monika Grochová a Róbert Furiel.

Monika Grochová

Monika Grochová  pracuje ako expertka vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov pre Zdravé regióny, ktoré pôsobia dlhodobo v téme zdravotnej mediácie pre marginalizované rómske komunity. 

Vzdelávacie programy, ktoré pripravovala a realizovala sa zvyčajne týkali komunikačných zručností v oblasti nenásilnej komunikácie, kreativity, vyjednávania v mocensky nevyvážených situáciách a osobnej odolnosti a líderstva. 

Okrem vzdelávania sa zaujíma o oblasť ľudských práv, konkrétne o problematiku diskriminácie v oblasti k prístupu ku zdraviu a vzdelávaniu, o problematiku žien ako znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, žien obetí násilia v párových vzťahoch aj o problematiku menšín, konkrétne o marginalizované rómske komunity a LGBTI komunity

Tomáš Findra

Tomáš Findra v súčasnosti pracuje pre Saplinq, o.z. ako projektový manažér a školiteľ. Má viac ako 20 ročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v rôznych oblastiach ako aj s realizáciou školení v témach súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov. 

Od roku 2001 pracoval ako projektový manažér medzinárodných projektov a tréner v Centre vzdelávania neziskových organizácií v Banskej Bystrici. Okrem práce na vlastných projektoch má ako externý konzultant skúsenosti aj s prípravou a realizáciou projektov pre iné organizácie a spoločnosti v rámci rôznych programov (Erasmus+, Európske štrukturálne fondy, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a iné). 

V oblasti vzdelávania dospelých pracoval v neziskovom aj biznis sektore. Školenia týkajúce sa prípravy a realizácie projektov realizoval na Slovensku aj v zahraničí. 

Róbert Furiel

Róbert Furiel sa od konca strednej školy venuje rôznym formám ľudskoprávneho aktivizmu so zameraním na práva LGBT ľudí. Aktívne pôsobil viac ako tri roky v študentskom LGBT združení Charlie na Karlovej univerzite v Prahe, je zakladajúcim členom Dúhového PRIDE Bratislava, kde tiež tri roky pôsobil. 

Momentálne okrem rozvoja LGBT komunít pôsobí ako školiteľ programu Erasmus+: Mládež v akcii pre českú národnú agentúru programu. Venuje sa projektovému managementu, grantovému fundraisingu a power-networkingu. Medzi jeho vášne patrí čítanie, vzdelávanie sa a menenie sveta k lepšiemu.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.