Neviem ako vy, ale my máme pocit, že tento štát nerobí pre LGBT+ komunitu dostatok. Dokonca si myslím, že nerobí nič a keď už niečo robí, tak je to skôr v neprospech LGBT+ ľudí a ich príbuzných.

Na druhej strane, na Slovensku je viacero občianskych združení či neziskových organizácií, ktoré v mnohom suplujú úlohu štátu. Jednou z nich je aj naše združenie Saplinq, ktoré už desiaty rok otvorene a nahlas háji práva dúhovej komunity, vzdeláva jej členov, členky aj spojencov a spojenkyne, usporadúva festival PRIDE Košice a tiež poskytuje odbornú pomoc v poradenskom centre PRIZMA.

Myslíme si, že to čo robíme, robíme vždy na 100 %. Radi by sme však našu prácu robili s vašou pomocou na 102 %. Teraz je ten čas, kedy raz ročne môžu ľudia, ale aj firmy poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. 

Chcem vedieť viac

Nejde o daň navyše, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Ak vám záleží na dôstojnom živote LGBT+ Ľudí na Slovensku a tiež máte pocit, že štát pre túto komunitu robí ešte menej ako 2 %, venujte tie vaše 2 % nášmu združeniu Saplinq. 

Chcem venovať 2 %

Postup je jednoduchý. Ak ste zamestnanec, zamestnankyňa dôležité je do 15. februára požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (na mzdovom či personálnom oddelení)

1.       Vypýtajte si Potvrdenie o zaplatení dane (formulár potvrdenia)

2.       Vyplňte formulár „Vyhlásenie  – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3.       Do 30. 4. 2022 obe tieto tlačivá doručte (napr. poštou) na daňový úrad podľa vášho bydliska (vyhľadávanie).

 Ak ste právnická osoba, postup pre právnické osoby, SZČO či osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy nájdete na tomto linku.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Nenechajte Vaše 2 % prepadnúť štátu, venujte ich organizáciám, ktoré si to zaslúžia!

Ďakujeme