Novinky PRIDE Košice

Saplinq je združenie, kde rastú slovenskí LGBT+ aktivisti a aktivistky. Oslavuje už 9 rokov existencie

LGBT Košice

Ide o organizáciu, ktorá sa zaoberá budovaním a rozvojom komunity lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Pôsobí od apríla roku 2012 a medzi jej hlavné projekty patrí PRIDE Košice a prevádzkovanie komunitného a poradenského centra PRIZMA.

Veľkú časť aktivít Saplinqu tvoria rôzne školenia a stretnutia mládeže, ktoré sa špecializujú na témy tímovej práce, projektového myslenia a LGBT+ aktivizmu. Touto cestou sa snažia vzdelávať a viesť budúcich queer lídrov a líderky. Podľa slov jej riaditeľa Róberta Furiela je v slovenskom LGBT+ hnutí stále málo angažovaných ľudí a každoročne je viac tých, ktorí vyhoria, ako tých, ktorých sa k hnutiu pridajú. Cieľom Saplinqu je preto poskytovanie pomoci queer iniciatívam a budovanie a rozširovanie siete queer aktivistov a aktivistiek na Slovensku.

Sapling znamená po anglicky mladý stromček. Práve tento motív inšpiroval zakladateľov pri tvorbe názvu občianskeho združenia. „Ak v prírode, v krajine vysadíte dostatočné množstvo mladých stromčekov, zmeníte tým jej ráz a dokonca aj lokálnu klímu. A názov Saplinq s písmenom q, čo je odkaz na queer, odráža túto predstavu, len s ľuďmi – ak dostatok ľudí zmení svoje postoje, zmení sa ráz krajiny, v ktorej žijú, zmení sa jej klíma,“ povedal Róbert Furiel pre magazín QueerSlovakia.sk.

Školenie Saplinqu

Okrem spomínaných projektov a školení sa združenie zaoberá aj ďalšími dôležitými témami, ako je nútená sterilizácia transrodových ľudí alebo absencia dostupných psychologických a sociálnych služieb pre dúhovú komunitu. Vízia Saplinqu do budúcnosti je pritom jednoduchá: budovanie Slovenska, ktoré je tu pre nás všetkých! 

Ako sa vyjadril Róbert Furiel: „Najbližšie roky sa potrebujeme zamerať na rozvoj komunity, vzdelávanie nových aktivistiek a aktivistov. Každý a každá z nás môže priložiť ruku k dielu, aby sme na Slovensku zvrátili negatívny trend nenávisti a útokov na LGBT+ ľudí. Bude to trvať, ale ako ukazujú krajiny na západ od nás, toto úsilie prinesie svoje ovocie.” 

Róbert Pride Košice
Riaditeľ Saplinqu Róbert Furiel

V najbližších rokoch sa Saplinq zameria na ďalšie vzdelávanie, chce otvárať LGBT+ tému na školách a tiež posilniť advokačné kapacity. Hlavne chce do hnutia za práva LGBT+ ľudí zapojiť čo najviac ľudí. V apríli sa napríklad môžete zapojiť do online vzdelávacieho a advokačného programu na podporu práv transrodových ľudí, viac info nájdete na tomto odkaze.  

Text: Laura Lišková

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!