Novinky PRIDE Košice

Coming-out môže byť pre LGBT+ ľudí ťažký, no prináša aj úľavu. Dôležitá je podpora i reakcia okolia

lgbt košice

Služieb a podpory pre ľudí, ktorí prechádzajú coming-outom je na Slovensku málo. LGBT+ ľudia sa často stretávajú s nepochopením či odmietnutím. Prístup ku kvalitnej psychologickej pomoci, ako aj podpora a prijatie rodiny v škole či v práci, sú pritom pri coming-oute kľúčové. 

Tento týždeň sme si pripomenuli Medzinárodný deň coming-outu. Coming-out je pritom najzásadnejšou udalosťou v životoch mnohých LGBT+ ľudí. Proces, keď si naplno uvedomia, prijmú a ocenia svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu a zdieľajú so svojimi blízkymi a okolím, je komplexný a ťažký najmä po psychickej stránke. Predchádza mu dlhá a starostlivá príprava a sprevádzajú ho aj úzkosti, obavy z prijatia v rodine, v škole alebo v práci. Okolie a spoločnosť môžu v tomto náročnom procese výrazne pomôcť a coming-out queer ľuďom uľahčiť.

Coming-out je veľmi individuálny, pre každú osobu je jedinečný, pretože veľa závisí od prostredia, z ktorého človek pochádza, alebo komunity, kde svoj coming-out plánuje uskutočniť. Niektorí sa naň pripravujú roky, iní sa k nemu nikdy neodhodlajú, avšak za každých okolností musí byť dobrovoľný a je osobným rozhodnutím LGBT+ ľudí, nemožno ku coming-outu niekoho nútiť.

„Svoj coming-out som si vo vlastnej hlave zrealizoval aspoň miliónkrát, než som nabral odvahu zdôveriť sa niekomu. Prvej som to povedal blízkej kamarátke, ktorá nad tým len mávla rukou a išli sme ďalej, akoby nepočula žiadnu prevratnú novinku. To mi dodalo odvahu cítiť sa lepšie a istejšie. Najväčší krok bol coming-out pred rodičmi, až v 23 rokoch. Pamätám si každé jedno slovo, ktoré mama povedala predtým, ako sa rozplakala. Otec zostal bez slova, sám to potreboval spracovať. Prišiel za mnou až na druhý deň a povedal mi, že sa nič nemení, predsa som ich dieťa, ktoré milujú a podporujú, len budú potrebovať čas. Ten som im dal a časom prišli všetky obligátne otázky – si si istý, ako to bude brať okolie, ako sa ti bude žiť v tejto krajine? Nejde to vstrebať zo dňa na deň, ale časom sme to spolu a s láskou zvládli,“ priblížil LGBT+ človek, ktorý si želal zostať v anonymite.

Viacerí queer ľudia majú traumatizujúce skúsenosti a coming-out ich môže ešte viac stigmatizovať: odmietnutie, zavrhnutie, strata rodiny a blízkych. Mnohí musia zvážiť aj svoju fyzickú bezpečnosť, keďže reakcie môžu byť nenávistné i násilné. Stáva sa aj to, že po coming-oute prídu LGBT+ ľudia o strechu nad hlavou, resp. nemajú materiálne prostriedky, ako sa o seba postarať. To platí najmä pre mladých, ktorí sú od rodiny závislí.

„Mnohí LGBT+ ľudia si zažívajú traumu a odpor voči inakosti od malička, ešte pred coming-outom, takže aj do tohto procesu vstupujú s úzkosťou a strachom, ako ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu okolie prijme. Samotný coming-out je pre mnohých LGBT+ ľudí nakoniec úľavou či oslobodením, ale cesta k nemu môže byť ešte viac traumatizujúca. Závisí to od reakcií okolia a prijatia v spoločnosti. Je preto nevyhnutné, aby sa mali na koho obrátiť – odborníkov a odborníčky z oblasti psychológie, sociálneho poradenstva alebo právnej pomoci najmä pokiaľ ide o tranzíciu transrodových ľudí, pre ktorú zákon a úrady na Slovensku nevytvárajú priaznivé ani dôstojné podmienky,“ upozorňuje Robert Furiel, riaditeľ občianskeho združenia Saplinq, ktoré sa zasadzuje za ľudské práva LGBT+ komunity.

Takejto odbornej pomoci je však na Slovensku veľmi málo a v LGBT+ komunite chýbajú zdroje na podporu ľudí pri ich coming-oute. Jednou takou iniciatívou, ktorá poskytuje komplexné služby a rôzne formy pomoci LGBT+ ľuďom, je Komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a inak menšinovo identifikované osoby PRIZMA v Košiciach. Každoročne tam nájdu pomoc a podporu desiatky ľudí, ako aj ich rodiny a blízki, tento rok už počet klientov a klientiek presiahol 120, čo je medziročne najviac od vzniku centra. Z toho väčšina klientok a klientov sú transrodoví ľudia a tiež ide vo veľkej miere o mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Takmer tretina ľudí, ktorí sa na PRIZMU obracajú, je z Košického kraja, ale tieto poradenské služby vyhľadávajú ľudia z celého Slovenska, viac ako štvrtina je z Bratislavského kraja.

„PRIZMA je bezpečný priestor pre LGBT+ ľudí, kde im pomáhame najmä pri coming-oute, v hľadaní zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, uskutočňujeme podporné skupiny a komunitné stretnutia. Práve podporné skupiny a komunitné stretnutia sa ukazujú ako veľmi pomáhajúce. Najmä pre ľudí, ktorí čelia nenávistným prejavom, šikane alebo násiliu, s ktorým sa tiež nezriedka stretávajú. Naše služby tvoria najmä bezplatné právne, psychologické a sociálne poradenstvo. Zároveň u nás môžu LGBT+ ľudia nájsť oporu komunity, zdieľať svoj príbeh, svoje ťažkosti, vymieňať si rady, skúsenosti,“ priblížila poradkyňa a komunitná pracovníčka Zara Kromková, ktorá centrum PRIZMA v Košiciach vedie. Na PRIZMU sa obracajú aj školské psychologičky a iní profesionáli a profesionálky,  ktorí nemajú dostatok informácií a know-how, ako citlivo pristupovať k náročným situáciám v životoch LGBT+ ľudí, ako je napríklad aj coming-out.

Priaznivé podmienky pre coming-out, ako aj služby a podpora s tým spojené, sú kľúčové najmä pre duševné zdravie LGBT+ ľudí. Aj keď na Slovensku komplexné dáta chýbajú, zo svetových výskumov je známe, že viac ako polovica LGBT+ ľudí trpí depresiami, zažíva úzkosti a väčšina transrodových ľudí niekedy v živote  zvažovala samovraždu. To všetko súvisí s nedostatkom prijatia LGBT+ ľudí a ich stigmatizáciou v spoločnosti.

„Nesmieme zabúdať, že LGBT+ ľudia čelia na Slovensku homofóbnym a transfóbnym prejavom v spoločnosti i ťaženiu proti nim v politike. To všetko popri tom, že tu nemajú zaručené svoje základné ľudské práva a slobody. Čelia diskriminácii na mnohých úrovniach svojho života. Aj coming-out preto nemusí byť vôbec jednoduchý, skôr naopak. Všetko závisí od toho, aké podmienky na coming-out queer ľuďom vytvoríme. Či už ako rodina, komunita alebo celá spoločnosť,“ konštatuje Robert Furiel z organizácie Saplinq. Jedným dychom však dodáva, že coming-out prináša na svojom konci úľavu a oslobodenie, keď človek konečne môže ukázať svoje skutočné farby a žiť otvorene tak, ako a kým je a chce byť.

Aj preto Saplinq pri príležitosti Medzinárodného dňa coming outu odštartoval kampaň Vyfarbi sa na podporu LGBT+ ľudí pri coming-oute. Cieľom kampane je vyzbierať dostatok zdrojov pre Komunitné a poradenské centrum PRIZMA v Košiciach, ktoré je v prvej línii pomoci a podpory LGBT+ ľuďom. Kampaň vyvrcholí vytvorením webového sprievodcu coming-outom, ktorý by mal pomôcť queer ľuďom, ale poradiť aj ich blízkym a komunitám, ako byť oporou. Kampaň Vyfarbi sa má ambíciu spopularizovať coming-out v spoločnosti tak, aby vytvárala bezpečné podmienky pre LGBT+ ľudí pre tento ich veľký krok.

Saplinq, o.z. je občianske združenie, ktoré sa venuje ľudským právam lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí a rozvoju LGBT+ komunity. Saplinq bol založený v roku 2012 a medzi jeho najvýznamnejšie projekty patrí PRIDE Košice a Komunitné a poradenské centrum Prizma v Košiciach. Sme organizácia, ktorá pomáha a prispieva k budovaniu komunity ľudí inej než hetero orientácie a sexuálnej identity („queer komunita“ a „queer ľudia“). Vyhľadávame, podporujeme a rozvíjame iniciatívy queer ľudí. Poskytujeme konzultačnú pomoc queer iniciatívam. Budujeme a rozširujeme siete queer aktivistov a aktivistiek na Slovensku a prepájame ich so zahraničím. Vyučujeme, vzdelávame a vedieme budúcich queer lídrov a líderky. Propagujeme osobnú zodpovednosť vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a hľadaniu a napĺňaniu vlastného šťastia.