Novinky PRIDE Košice

PRIDE Košice 2024 môže byť ešte dúhovejší aj vďaka vám! Pridajte sa do organizačného tímu

PRIDE Košice 2024 môže byť ešte dúhovejší aj vďaka vám! Pridajte sa do organizačného tímu

Poďte si s nami plniť sny o nezabudnuteľnom PRIDE na Slovensku. Do organizačného tímu PRIDE Košice 2024 hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky so sviežimi nápadmi a energiou vylepšiť PRIDE Košice tak, aby bol tým naj PRIDE-om na Slovensku.

V našom programe „Laboratóriu snov“ sa okrem iného spolu naučíme, aký historický význam majú PRIDE-y pre LGBTI+ hnutie a čo všetko obnáša príprava týždňového festivalu a sprievodu PRIDE Košice. Popritom sa spoznáme, zabavíme a vytvoríme nezabudnuteľný zážitok pre všetkých a všetky, ktorí sa tento rok vyberú za dúhou do Košíc.   


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Čo je to Laboratórium snov?

Laboratórium snov je dobrovoľnícky program PRIDE Košice, ktorý spúšťame už po štvrtýkrát. Ide dlhodobý program – od marca do augusta 2024 (vrátane) – a jeho cieľom je umožniť záujemcom a záujemkyniam podieľať sa na organizácii PRIDE-u Košice.

PRIDE Košice už dávno nie je len dúhový sprievod mestom. Je to týždňový festival plný rozmanitých podujatí – od pútavých diskusií o životoch LGBTI+ ľudí cez rôzne workshopy, vystúpenia, výstavy až po koncerty a afterpárty. Na svoje si príde nielen návštevníctvo festivalu, ale aj všetci a všetky, ktorí majú záujem nahliadnúť do zákulisia jeho príprav a nabrať skúsenosti v produkcii podujatí. 

Prečo sa zapojiť do programu Laboratórium snov?

Naučíte sa pracovať v tíme, komunikovať, prebrať zodpovednosť, ponúkať riešenia, dostanete možnosť prehĺbiť, ale aj rozšíriť svoje záujmy, zapracovať na výzvach.

Do všetkého vás zaškolí a bude viesť skúsené členstvo tímu PRIDE Košice a občianskeho združenia Saplinq, ktoré sa už viac ako 10 rokov venuje budovaniu a rozvoju LGBTI+ komunity na Slovensku.

V prvej, vzdelávacej, časti Laboratória snov sa napr.:

 • dozviete informácie o svetových a slovenských udalostiach, ktoré sú dôležitými míľnikmi v boji za rovné práva LGBTI+ ľudí
 • zoznámite s používaním rešpektujúceho a inkluzívneho jazyka
 • zúčastníte rôznych aktivít neformálneho vzdelávania
 • zaškolíte v základoch marketingu, fundraisingu či komunitného organizovania

V nadväzujúcej organizačnej časti vás napr. zapojíme do:

 • dramaturgie a hudobnej produkcie PRIDE Košice
 • prípravy sprievodných podujatí
 • procesu tvorby a zaobstarávania merchu tohto ročníka festivalu
 • prípravy fundraisingovej kampane, ktorej cieľom je získať pre podujatie finančné prostriedky
 • marketingových aktivít

Počas PRIDE týždňa budete s nami v Košiciach a spolu sa postaráme o hladký a zážitkov plný chod festivalu.

Všetky vedomosti, zručnosti či skúsenosti, ktoré získate, využijete aj v svojom ďalšom živote. Dobrovoľníctvo je skvelou vizitkou angažovanosti, iniciatívy a schopnosti pracovať s ľuďmi. A my vám o ňom radi vystavíme potvrdenie.

Koho hľadáme?

Záleží nám na tom, aby naša spolupráca bola pravidelnádlhodobávzájomne prínosnápodporujúca vzdelávanierozvoj prepájanie sa. Hľadáme preto ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktivizmus a ľudské práva, chcú pracovať s LGBTI+ témami, majú radi výzvy, chcú sa ďalej vzdelávať a skúšať nové veci. 

Nemusíte patriť do LGBTI+ komunity a nevyžadujeme ani predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníctvom či organizáciou podujatí.  

Neváhajte sa prihlásiť, ak:

 • máte minimálne 18 rokov
 • nájdete si cca 6 hodín týždenne (počas PRIDE týždňa o niečo viac)
 • sa môžete osobne zúčastniť teambuildingu v dňoch 15. – 17. 3. 2024
 • sa môžete osobne zúčastniť vzdelávacích workshopov v dňoch 12. – 14. 4. 2024 

Zvyšné vzdelávacie aktivity a práca na organizácii festivalu budú prebiehať online – buď vo forme pravidelných stretnutí raz týždenne, alebo samostatnou prácou na pridelených úlohách. Bývať/zdržiavať sa teda môžete kdekoľvek. 

Idete do toho s nami? 

Sme radi! Ďalším krokom je vyplnenie prihlasovacieho formulára. Čas na premyslenie máte do 4. 3.2024.


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Následne vás budeme kontaktovať e-mailom a dohodneme si dátum a čas úvodného online rozhovoru. Tie budú prebiehať od 21. 2. – 7. 3. 2024. 

Rozhovoru sa báť nemusíte. Predstavíme vám víziu Laboratória snov, neformálne sa porozprávame, spoznáme sa navzájom, opýtame sa vás na vašu motiváciu, časové možnosti, potreby, záujmy či predstavy o spolupráci. Priestor dostanú aj vaše otázky. 

Keďže je počet miest obmedzený, starostlivo zvážime prihlásených záujemcov a záujemkyne. Tých a tie, pre ktoré sa rozhodneme, pozveme na úvodný osobný teambuilding, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 17. 3. 2024.

Na ňom sa konečne spoznáme aj osobne a priblížime vám dôležité témy pre vašu dobrovoľnícku činnosť v LGBTI+ aktivizme, ako napr. históriu kvír aktivistického hnutia a PRIDE-ov, alebo ako si nastaviť hranice v dobrovoľníctve a aktivizme, aby vás táto činnosť bavila a neviedla k vyhoreniu. 

Potom spolu podpíšeme dobrovoľnícku zmluvu a začneme sa naplno venovať vzdelávaniu, plánovaniu a organizovaniu!

Ak by ste sa potrebovali na čokoľvek opýtať, neváhajte sa nám ozvať emailom na info@pridekosice.sk.

Niečo o Saplinq, o.z.

Saplinq je občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj LGBTI+ komunity a posilňovanie kvír ľudí nielen na východe Slovenska. Venuje sa tiež advokácii za práva LGBTI+ ľudí a spravodlivé politiky. Vzdelávaním a osvetou buduje krok po kroku spoločnosť, kde budú kvír ľudia môcť žiť dôstojný a rovnoprávny život.​

Saplinq bol založený v roku 2012 a medzi jeho najvýznamnejšie projekty patrí práve PRIDE Košice, komunitné a poradenské centrum PRIZMA či rôzne projekty komunitného organizovania a medzinárodné projekty Erasmus.

Dlhodobo tiež vzdeláva mladých ľudí, špeciálne aktivistky a aktivistov za práva LGBTI+ ľudí, či širšiu verejnosť vrátane tej odbornej. Vedie kampane s cieľom scitlivovať spoločnosť voči realite životov kvír ľudí na Slovensku. Spája sily s angažovanou občianskou spoločnosťou a spoločne sa mobilizuje za legislatívu i prax spravodlivú aj pre LGBTI+ ľudí.

Dobrovoľníctvo je súčasťou Saplinqu od úplných začiatkov, bez neho by nebol možný ani PRIDE Košice. Vďaka dobrovoľníctvu môže Saplinq prinášať LGBTI+ témy do rôznych častí Slovenska, môže kvír ľudí, ako aj ich spojencov a spojenkyne podporovať v tom, aby sa organizovali a angažovali, a to nielen na štátnej, ale najmä na lokálnej úrovni.