Teplé správy

LGBT+ moslimovia? Áno, existujú

Aj v moslimskej komunite nájdete LGBT+ ľudí. Mnohí a mnohé o tom dokonca otvorene hovoria a snažia sa prepojiť tieto dva svety. Ukazuje sa, že nemusia byť také vzdialené. Magazín PinkNews priniesol rozhovor s tromi ľuďmi z queer komunity, ktorí vyznávajú islam.

Témou bol ramadán. Je to posvätný mesiac, kedy moslimovia oslavujú zjavenie Koránu prorokovi Mohamedovi, a ktorý je zároveň spojený s pôstom. Ramadán bol tento rok počas apríla a mája, čiže práve v čase prísnej karantény. Magazín sa zaujímal, ako ho svätili počas sociálnej izolácie. 

Asifa Lahore, moslimka, transrodová žena a drag queen vyjadrila obavy, že mnoho LGBT+ moslimov a moslimiek výrazne trpelo faktom, že oslavy a modlitby, ktoré sú súčasťou Ramadánu, sa museli odohrávať iba v malom rodinnom kruhu. 

„Mám obavy o mnohých bratov a sestry, ktorí a ktoré ešte pred svojimi blízkymi nepodstúpili coming out alebo sú ostrakizovaní komunitou a tento čas musia prežiť osamote. Izolácia je dosť ťažké bremeno samo o sebe, ale ak k tomu pridáte pôst, môže to byť pre mnohých a mnohé z nás ešte oveľa komplikovanejšie.  Napriek tomu myslím pozitívne, osobne mi toto obdobie pomohlo nájsť smer a hlbšiu spiritualitu.“

Hafsa Qureshi, otvorená bisexuálka, ktorá v súčasnosti pracuje pre Stonewall UK odporúčala, aby sa  LGBT+ moslimovia a moslimky zúčastnili virtuálneho iftaru (obdobie medzi západom a východom slnka, kedy je počas ramadánu možné jesť a piť), napríklad takého, ktorý organizuje Imaan LGBTQI.

„Mnohé mešity a iné náboženské priestory sa v nás snažia vyvolať pocit, že nie sme ‚dosť moslimskí‘ a to nás môže odradiť od praktizovania viery. Preto potrebujeme bezpečné priestory, ktoré nám poskytujú možnosť budovať komunitu a navzájom si ukázať, že nie sme sami,“ povzbudzuje všetkých svojich bratov a sestry Hafsa.

Aktivista a spoluzakladateľ organizácie Trans Pride Brighton Sabah Choudrey sa zdôveril, že veľkou pomocou sú pre neho aj sociálne siete: Niekedy stačí mať možnosť povedať ‚je mi ozaj ťažko a cítim sa osamelo, aj keď vlastne neviem prečo‘. Aj tak málo dokáže niekedy nesmierne pomôcť.“

Celý rozhovor si môžete prečítať na webe PinkNews.