Teplé správy

Teplé správy zo sveta

V novej rubrike Teplé správy zo sveta vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych víťazstvách či prehrách LGBTI+ komunít vo svete, o príbehoch ich členstva a o iných dôležitých udalostiach, ktoré hýbu dúhovým svetom. V prvom zhrnutí vám prinášame správy z Kene, Južnej Kórey, Rumunska a USA. 

V Južnej Kórei po prvý raz súd priznal práva LGBTI+ páru

V prelomovom rozsudku súd v juhokórejskom Soule priznal gejskému páru právo na rovnaké benefity zo zdravotného poistenia, aké sú dostupné pre heterosexuálne páry. Tamojšia spravodajská agentúra Yonhap informovala, že je to vôbec prvýkrát, čo krajina právne uznala status partnera/ky rovnakého pohlavia.

Zdroj: Paran Koo z unsplash.com

V systéme štátneho zdravotného poistenia Južnej Kórey si môže uplatniť úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť aj partner/ka poisteného alebo poistenej. So Seong-wook si najskôr benefity pre svojho partnera Kim Yongmina úspešne uplatnil, no štátna poisťovňa ich neskôr stiahla s argumentom, že urobila chybu. Pár sa obrátil na prvostupňový súd, ktorý v januári 2022 rozhodol v ich neprospech s odôvodnením, že právny poriadok Južnej Kórey neuznáva zväzky párov rovnakého pohlavia.

Druhostupňový súd však toto rozhodnutie koncom februára tohto roku zvrátil a skonštatoval, že postup zdravotnej poisťovne bol diskriminačný. Právo čerpať benefity z poistenia partnera či partnerky totiž nie je závislé od oficiálne uznaného zväzku, štátna zdravotná poisťovňa ho poskytuje aj nezosobášeným párom rozdielneho pohlavia.

Rozsudok je podľa aktivistov a aktivistiek za práva LGBTI+ ľudí v Južnej Kórei prelomový v boji za ich zrovnoprávnenie. Či sa stane precedensom, sa ešte ukáže – zatiaľ nie je právoplatný. Štátna zdravotná poisťovňa sa odvolá na Najvyššom súde.

Washington a Kalifornia sa ako jedny z mála amerických štátov neotáčajú transrodovým ľuďom chrbtom

V USA sa v ostatnej dobe roztrhlo vrece s návrhmi zákonov namierenými proti LGBTI+ ľuďom. Najohrozenejšie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti transrodovej mládeži, napríklad v štátoch Tennessee, Mississippi či Iowa. Je preto vítanou novinkou, že zákonodarné zbory vo Washingtone a Kalifornii rokujú o návrhoch zákonov, ktoré poskytnú transrodovým ľuďom ochranu súkromia a posilnia ich bezpečnosť.

Zdroj: Aiden Craver z unsplash.com

Navrhovaná legislatíva by umožnila transrodovým ľuďom, aby ich žiadosti o prepis rodu a zmenu mena neboli prístupné verejnosti v evidencii matrík. Návrh zákona v Kalifornii by dokonca zaviedol plošnú povinnosť nezverejňovať žiadosti o prepis rodu a zmenu mena mladistvých. Informácie o týchto zmenách boli historicky vždy verejne dostupné, v niektorých štátoch sa dokonca vyžaduje, aby boli oznámené v miestnych novinách. 

Podľa správy tlačovej agentúry The Associated Press, aktivisti a aktivistky za práva LGBTI+ ľudí už dlhšie varujú, že pri súčasnej dostupnosti týchto záznamov sú transrodoví ľudia ľahkým terčom kyberšikany či fyzického násilia. „Je to jednoduchý krok, ktorý by mohol výrazne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti transrodových ľudí v našom štáte,“ povedal predkladateľ návrhu vo washingtonskom senáte Jamie Pedersen. Obdobnú legislatívu už v USA prijali v štátoch New York a Oregon.

Súdny dvor EÚ posúdi prípad transrodového muža, ktorému Rumunsko odmieta vydať doklady v súlade s jeho rodovou identitou

Arian Mirzarafie-Ahi je rumunský a zároveň britský štátny občan, ktorý v súlade s legislatívou Spojeného kráľovstva získal v roku 2020 (pred brexitom) osvedčenie o uznaní jeho rodovej identity.

Rumunské úrady jeho žiadosť o vydanie nových dokumentov, ktoré budú zodpovedať jeho rodovej identite, zamietli. Od Ariana vyžadujú, aby proces tranzície absolvoval v súlade s postupmi platnými v Rumunsku, ktoré sú podľa Európskeho súdu pre ľudské práva v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. V roku 2021 ESĽP rozhodol proti Rumunsku v obdobnom prípade dvoch transrodových ľudí, ktorí sa roky súdili s rumunskými úradmi, aby im prepísali rod bez podmienky chirurgickej zmeny pohlavia.

Zdroj: canva.com

Arian sa nachádza v podobne nedôstojnej situácii, ktorá porušuje jeho práva ako občana EÚ. Po brexite si totiž svoje občianske práva v EÚ môže uplatňovať už len na základe rumunského štátneho občianstva, avšak doklady vydané Rumunskom nezodpovedajú jeho skutočnej identite.

Za pomoci organizácie za práva LGBTI+ ľudí ACCEPT Romania podal Arian žalobu, v ktorej žiada rumunský súd, aby vo svojom rozhodnutí zaviazal úrady uznať jeho rodovú identitu v súlade s osvedčením o uznaní rodu, ktoré mu vydali úrady v Spojenom kráľovstve. 

Vzhľadom na to, že Arianov prípad vyvoláva mnohé otázky v medziach práva EÚ, rumunský súd postúpil prípad Súdnemu dvoru EÚ. Jeho rozsudok bude záväzný pre súd v Rumunsku, no zároveň sa stane dôležitým precedensom pre práva transrodových osôb naprieč EÚ.

Rozsudok Najvyššieho súdu v Keni je trpkým víťazstvom tamojšej LGBTI+ komunity

LGBTI+ ľudia v Keni žijú pod neustálou hrozbou fyzického násilia nielen zo strany spoločnosti, ale aj zo strany polície a štátnych orgánov. Členovia a členky LGBTI+ komunity sú prenasledovaní a podrobovaní telesným prehliadkam na dokázanie tzv. pohlavného styku „proti prírode“, za ktorý hrozí v Keni až 14-ročné väzenie. Okrem toho sú neustálym terčom urážok a znevažovania na pôde parlamentu, na verejnosti či na sociálnych sieťach.

Zdroj: canva.com

Iskričku nádeje vniesol do životov členstva kenskej LGBTI+ komunity Najvyšší súd. Koncom februára tohto roku rozhodol, že odmietnutie registrácie mimovládnej organizácie za práva LGBTI+ ľudí bolo protiústavné.

Žiadosť o registráciu si organizácia National Gay and Lesbian Human Rights Commission podala ešte v roku 2013. Rada pre registráciu mimovládnych organizácii ju však zamietla z dôvodu, že názov organizácie nesie slová „gay“ a „lesbian“. Na podnet vtedajšieho riaditeľa organizácie Erica Gitariho zákonnosť rozhodnutia preskúmavali kenské súdy. V roku 2015 vyniesol rozsudok v prospech organizácie prvostupňový súd a v roku 2019 ho potvrdil aj odvolací súd.

Nespokojná Rada pre registráciu mimovládnych organizácii potiahla prípad až na Najvyšší súd. Aj ten sa postavil na stranu ochrany práva na združovanie sa všetkých občanov a občianok Kene. Proti jeho rozsudku sa už nedá odvolať. 

Kenská LGBTI+ komunita sa tak po 10 rokoch dočkala štipky spravodlivosti. Toto víťazstvo má však sladko-trpkú príchuť. Najvyšší súd v rozsudku zároveň zdôraznil, že pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia zostáva naďalej nezákonný. Poslanec George Peter Kaluma v deň vyhlásenia rozsudku dokonca oznámil, že do kenského parlamentu predloží návrh zákona, ktorý by prísnejšie trestal homosexualitu a jej propagáciu. Kenskí aktivisti a aktivistky tak majú pred sebou ešte dlhú cestu za rovnoprávnosťou.


V občianskom združení Saplinq usilovne pracujeme na tom, aby sme podobné víťazstvá LGBTI+ ľudí nielen na súdoch mohli oslavovať aj tu na Slovensku – aj my predsa potrebujeme spravodlivú spoločnosť a podmienky pre dôstojný život LGBTI+ ľudí. Pomôcť nám môžete aj vy. Pridajte sa k podporovateľstvu občianskeho združenia Saplinq, pretože spoločne dokážeme viac!

Pripravila: Petra Kmecová

Titulný obrázok: canva.com