Tipy na LGBT+ podujatia

LGBTI+ športový klub Lotosové kvety prináša do športu inklúziu a bezpečný priestor

lotosové kvety

Lotosové kvety sú športovým klubom pre LGBTI+ ľudí. Medzi ich princípy patrí zdravý životný štýl, bezpečné prostredie, v ktorom sa queer ľudia môžu venovať športu bez strachu z diskriminácie či odmietnutia, rozvoj komunity a v neposlednom rade apel na dodržiavanie ľudských práv nielen na športovisku. Organizujú tréningy či rôzne podujatia, ako napríklad Športový víkend v Košiciach, Športový víkend v Banskej Bystrici alebo Lotos Cup Bratislava. My vám prinášame rozhovor s Branislavom Fidlerom, členom tohto športového klubu, ktorého si môžete pamätať aj z besedy v rámci PRIDE Košice 2022.

Prosím, môžeš sa nám spolu s Lotosovými kvetmi predstaviť?

Lotosové kvety alebo Lotosky, ako si tiež familiárne hovoríme, sú prvým a zatiaľ jediným registrovaným LGBTI+ športovým klubom na slovenskej scéne. Všetko sa to začalo stretnutím volejbalových nadšencov ešte v roku 2011. V súčasnosti máme zabehnutých 5 športových skupín s pravidelnými tréningami: volejbal, florbal, beh, bedminton, joga. Naše  tréningy prebiehajú na športoviskách v Bratislave a ich súhrnná návštevnosť dnes dosahuje priemerne cez 50 ľudí týždenne. Vždy však radi privítame nových záujemcov a záujemkyne.

Hrdo a s láskou reprezentujeme slovenský teplý šport, náš klub a komunitu doma aj v zahraničí. Za všetky podujatia spomeniem Euro Games a Gay Games – európske a celosvetové LGBTI+ športové hry, Prague Rainbow Spring v Prahe, turnaj Futbal proti homofóbii a rasizmu pod hlavičkou FARE v Bratislave, štafetový beh Od Tatier k Dunaju, česko-slovenská teplá volejbalová liga LEGA(Y). Môžeme sa tiež pochváliť vlastným medzinárodným podujatím Lotos Cup Bratislava, ktoré každoročne usporadúvame už od založenia klubu.

Od roku 2018 sme členom EGLSF – Európskej gej a lesbickej športovej federácie, ktorá spája a podporuje aktuálne okolo 130 klubov a športovo orientovaných LGBTI+ organizácií nielen z Európy. Popri medzinárodnej spolupráci samozrejme rozvíjame partnerstvá aj s domácimi komunitnými organizáciami a zúčastňujeme sa na slovenských Pride pochodoch hrdosti.

„V Lotoskách som si celkom rýchlo uvedomil, že šport je tiež veľmi dobrým nástrojom pre budovanie komunity aj scitlivovanie spoločnosti.“

Môj príchod k Lotoskám v roku 2014 bol motivovaný hlavne príležitosťou zaradiť k svojim individuálnym aj nejaký ten kolektívny šport. V tom čase sa v našom klube rodilo florbalové družstvo. Ja som o florbale nemal ani páru. Ako sa drží hokejka? Koľko hráčov je na ihrisku? Koľko trvá tá hra? Nebudem na smiech alebo na obtiaž? Bezpečné prostredie, priateľské prijatie a pohotová trénerka moje obavy rozptýlili už na prvom tréningu. Zostal som, florbal hrám doteraz a za ten čas sa už nazbieralo veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Ba čo viac, v Lotoskách som si celkom rýchlo uvedomil, že šport je tiež veľmi dobrým nástrojom pre budovanie komunity aj scitlivovanie spoločnosti.

Ako a prečo vôbec vznikol nápad založiť športový klub pre LGBTI+ ľudí? Čo je vaším cieľom?

Na začiatku nášho príbehu boli dvaja kamaráti, Ľubo a Ľubo, ktorých zoznámil Marek. Chalani mali radi šport, najmä volejbal. Dali dokopy partiu gejov, ktorí nechceli svoj spoločenský život obmedzovať iba na nočné kluby a zoznamky. Začali spolu pravidelne hrávať halový volejbal, ku ktorému neskôr pridali aj plážový. Postupne sa zlepšovali až na súťažnú úroveň a zároveň si užitočne krátili voľné chvíle. Výraznou inšpiráciou pre nich bol aj športový klub Alcedo z Prahy, ktorý mal už vtedy za sebou veľmi peknú históriu. Asi rok a pol po prvom stretnutí boli Lotosové kvety zaregistrované aj oficiálne ako občianske združenie. Veľmi sa teším sa z toho, že všetci títo traja spomenutí kamaráti sú stále v Lotoskách – hrajú, riadia a pomáhajú.

„Pre LGBTI+ ľudí žijúcich v regiónoch by mali takéto športové kluby nezanedbateľný prínos.“

Postupný rozvoj klubu v priebehu desaťročia bol spojený nielen s novými disciplínami. Ruka v ruke s nimi prišiel nárast našich členov a členiek z celého spektra LGBTI+ ľudí. K tomu viaceré partnerské a projektové spolupráce na domácej aj medzinárodnej pôde. Toto všetko prinieslo pre Lotosové kvety a Lotos Cup Bratislava výraznú pozíciu na európskej mape LGBTI+ športového aktivizmu.

A ako si želáme, aby tento úspešný príbeh pokračoval? Bolo by skvelé aj v ďalších slovenských mestách sledovať takéto športové tímy a kluby. Pre LGBTI+ ľudí žijúcich v regiónoch by mali nezanedbateľný prínos. Radi by sme tiež postupne nadviazali spoluprácu so slovenským športovým hnutím. No a rozhodne potrebujeme a budeme skvalitňovať prevádzku klubu.

V čom je podľa teba najväčší prínos, ktorý Lotosové kvety majú pre LGBTI+ komunitu?

Športové kluby vo všeobecnosti prinášajú šport bližšie k ľudom. Rovnako aj my v Lotoskách sa snažíme vytvárať podmienky pre zveľaďovanie telesnej zdatnosti, zároveň aj mentálnej a sociálnej vyspelosti našich športovcov a športovkýň.

Špecifikom, ktoré nás odlišuje od štandardných klubov je, že naše podujatia sú určené hlavne pre ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Chceme hlavne ľuďom z LGBTI+ komunity pomáhať udržiavať si zdravý životný štýl, pestré spoločenské kontakty a celkovo životnú pohodu. Nemáme však žiadne obmedzenia, ktoré by kohokoľvek diskvalifikovali z účasti na našich tréningoch a ostatných akciách. Podstatné je, aby sme mali bezpečné a inkluzívne športoviská. Prostredie, v ktorom môžeme vystupovať úplne otvorene, bez obáv z diskriminácie, nenávistných útokov, odmietnutia či nechceného prezradenia.

„Príčinou strachu a predsudkov býva často nedostatok informácií a nezáujem o svoje vlastné okolie.“

Šport je krásny fenomén s pozitívnym vplyvom na rozvoj jednotlivca a tým aj celú spoločnosť. Prostredníctvom neho sa môžeme priúčať rovnosti príležitostí, cieľavedomej práci, férovej hre, taktickému mysleniu či tímovej spolupráci. Pre nás je šport zároveň cenným a nevyčerpateľným komunikačným obsahom. Prezentáciou svojich aktivít totiž prispievame k tvorbe pozitívneho neskresleného obrazu o LGBTI+ ľuďoch. Veríme, že týmto spôsobom pomáhame liečiť zbytočné obavy z odlišnej sexuálnej orientácie, rodovej identity či iných daností človeka. Príčinou strachu a predsudkov býva často nedostatok informácií a nezáujem o svoje vlastné okolie. 

Ako sa stať členom vášho klubu? Musí človek spĺňať nejaké predpoklady? 

V Lotosových kvetoch má dvere otvorené každý a každá. Tvoje pohlavie, vek, telesná zdatnosť ani skúsenosť či neskúsenosť v konkrétnom športe nie sú limitujúce. Nie sme profesionálny klub a nezúčastňujeme sa oficiálnych súťaží pod národnými asociáciami. Naše tréningy sú o tom, aby sme si zahrali či zabehali, porozprávali sa a podporili, a v dobrej nálade vrátili domov.

Hľadáš hobby aktivitu? Chcel by si vyskúšať nový šport alebo sa zlepšiť v tom, čo už vieš? Potrebuješ spoznať niekoho nového či novú alebo sa rozptýliť po rozchode? Máš záujem o športový aktivizmus? Vieš pomôcť s organizáciou?  
V prípade, že tvoja odpoveď aspoň na jednu otázku je áno, určite príď. Alebo príď so svojimi vlastnými otázkami a uvidíš. Keď ťa to bude s nami baviť, môžeš sa zapojiť do rôznych turnajov, súťaží a medzinárodných projektov v drese Lotosových kvetov. Popritom  spoznáš fajn ľudí, nadviažeš priateľstvá, naučíš sa nové veci a určite si spríjemníš svoj voľný čas. Stačí nás kontaktovať cez info@lotosovekvety.sk alebo cez sociálne siete facebook a instagram.

Robíte aj viaceré podujatia, ako napríklad Lotos Cup Bratislava 2022 v novembri alebo Športový víkend, ktorý bude od 30. 9. do 2. 10. aj v Košiciach. Ako sa na ne dá prihlásiť? Je nutné byť členom klubu alebo stačí prísť ako jednotlivec?

Tento rok organizujeme Lotos Cup Bratislava v sérii ďalších dvoch športových víkendov, v Košiciach a v Banskej Bystrici, pod názvom ŠPORTUJ S NAMI: SPÁJAME KOMUNITU <3.

Pozývame ťa na víkendy plné športovo-spoločenských aktivít. Vítaní sú všetci a všetky. Čaká ťa drink so športovcami a športovkyňami, zoznámenie, rozhovory, hry a príbehy. Tréningy vo všetkých našich športoch, ľahká turistika či prechádzka v meste. Beseda s Lotosovými kvetmi, ktorú zakončíme športovým kvízom s peknou odmenou za víťazstvo. Podrobnosti nájdeš v nasledujúcich udalostiach na facebooku alebo nás neváhaj kontaktovať. 

30. 9. – 2. 10. 2022, Športový víkend v Košiciach

21. – 23. 10. 2022, Športový víkend v Banskej Bystrici

Vyvrcholením projektu bude 10. ročník medzinárodného LGBTI+ športového podujatia. Na jednotlivé súťaže môžeš prihlásiť celý svoj tím alebo pokojne vyplň prihlášku len za seba.

11. – 12. 11. 2022, Lotos Cup Bratislava
Projekt Športuj s nami: Spájame komunitu! je čiastočne podporený z Fondu na podporu LGBTI+ komunity v Nadácii Pontis. Týmito aktivitami zároveň napĺňame prísľub Lotosových kvetov v rámci programu Európskej komisie #healthylifestyle4all.

„Vytvorenie bezpečného a inkluzívneho športoviska sa nedá dosiahnuť iba na papieri.“

Aká je vaša vízia do budúcnosti?

V správnom športovom klube či tíme by malo platiť, že: SILNEJŠÍ PODRŽIA SLABŠÍCH! Tento princíp je nanajvýš dôležitý pre LGBTI+ komunitu, pretože nás robí odolnejšími voči vonkajším útokom a posúva vpred. Náš športový klub chce a bude nápomocný v dosahovaní takej vízie slovenskej športovej scény, ktorú by sme mohli popísať viacerými predpokladmi: 

1.) funkčné antidiskriminačné smernice na ochranu LGBTI+ ľudí v športových organizáciách, 

2.) verejné vyjadrenia podpory na všetkých úrovniach – ministerstvo, zväzy a asociácie, kluby,

3.) verejné vyjadrenia podpory od profesionálov pôsobiacich v športe, vrátane reprezentantov,

4.) usmernenia ohľadom LGBTI+ ľudí k telesnej/športovej výchove pre všetky úrovne vzdelávania,

5.) pozitívne vzory – známe osobnosti zo sveta športu (hráčske, trénerské, rozhodcovské a pod.) otvorene sa hlásiace ku komunite alebo verejne podporujúce práva a prijatie LGBTI+ ľudí.

Vytvorenie bezpečného a inkluzívneho športoviska sa nedá dosiahnuť iba na papieri. Nestačí mať „fancy“ smernicu, hoci by bola podpísaná samotným predsedom alebo prezidentom klubu. Svoju politiku musíte propagovať, aby ste povzbudili všetkých ľudí. Aby sa nebáli športovať pre svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. V tomto svetle existuje stále obrovská priepasť medzi západnou a východnou časťou Európy.

Rozhovor pripravila Alex Michelčík