Novinky PRIDE Košice

Nebinárna príručka pomáha zvýšiť povedomie o nebinárnych identitách

Nebinárna príručka je projektom Vic Vargicovie a jej cieľom je pomôcť zvýšiť povedomie o nebinárnosti a identitách, ktoré pod ňu patria. Venuje sa aj používaniu stredného rodu a vôbec rodovo neutrálnej slovenčine, čo je pre mnohých ľudí nielen mimo LGBT+ komunity pomerne novým javom. Príručka je venovaná nebinárnym ľuďom, ktorí*é hľadajú informácie o svojej identite na jednom mieste, ale aj všetkým ostatným, ktorí*é sa chcú o tejto pomerne málo známej téme dozvedieť viac. Grafický návrh je od Lucie Dutkovej a text od Vic Vargicovie.

Vic je nebinárna osoba, používa stredný rod a pochádza z Bratislavy, kde aj študuje. Zaujíma sa o programovanie a lingvistiku, no taktiež o LGBT+ aktivizmus. Minulý rok sa v rámci Laboratória snov spolupodieľalo na organizácii festivalu PRIDE Košice 2021. Teraz prichádza s Nebinárnou príručkou, ktorú si môžete prečítať tu. Čo viedlo Vic vytvoreniu tohto projektu a ďalšie zaujímavosti sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Si autorstvom/autorča nebinárnej príručky. Vieš nám túto tvoju prácu trochu priblížiť?

Nebinárna príručka sa zameriava na, ako už aj názov naznačuje, nebinárne identity a skúsenosti s nimi spojené. Rozoberajú sa v nej veci od základných pojmov a histórie nebinárnych identít, vysvetlenie rodovej zafarbenosti slovenčiny, prezentovanie alternatív na komunikáciu o nebinárnych ľuďoch, až po cvičenia zamerané na používanie mnohorodov či stredného rodu. Príručka je okrem zaujímavých faktov doplnená aj grafikou, ktorá oživuje statické stránky.

Na Slovensku je téma nebinárnosti alebo rodovo neutrálneho jazyka pomerne nová. Existuje už podobný text v slovenskom jazyku, alebo je Nebinárna príručka úplnou novinkou?

Jakub Sely je autorstvom Bezrodu, čo bol prvý pokus o vytvorenie rodovo neutrálneho rodu pre slovenčinu. Nebinárna príručka je ale unikátom z toho dôvodu, že sa zameriava na nebinaritu na Slovensku celkovo a zachytáva skúsenosti ľudí spojené s jazykom. Taktiež obsahuje texty a interaktívne cvičenia, ktoré napomáhajú človeku zapamätať a potrénovať si svoje znalosti.

Prečo si sa rozhodlo takúto príručku napísať?

Keď som len začalo objavovať moju identitu, bolo veľmi ťažké nájsť informácie v slovenčine. Vo väčšine prípadov som sa spoliehalo na angličtinu, no niekedy ani tá nepomohla, keďže slovenčina má špecifické problémy, ktoré nie sú v angličtine ani len spomenuté. Ako príklad by som dalo gramatický rod. V angličtine vám stačí zmeniť si zámená, no slovenčina je omnoho komlexnejší a rodovo zafarbenejší jazyk než angličtina. Texty ohľadom neutrálnych gramatických rodov v angličtine neexistujú. Všetkým som sa muselo predierať samo, rozobrať si slovenčinu na kúsky, testovať rodové varianty. Pomocou príručky som chcelo pomôcť a odbremeniť ďalších nebinárnych ľudí od tejto námahy a poskytnúť im pomocnú ruku.

Aká je tvoja vízia do budúcnosti v súvislosti s používaním rodovo neutrálneho jazyka a vôbec s akceptáciou nebinárnych ľudí u nás?

Keďže sa téma nebinárnosti len teraz dostáva do kvír kruhov, bude to podľa mňa ešte pár rokov trvať, než nás spoločnosť začne registrovať. Sme s tým na jednej lodi so zvyškom LGBT+ komunity. Osobne by mi najviac vyhovovalo, kebyže sa stredný rod premorfuje do naozaj neutrálneho rodu pre ľudí, no na to ho potrebujeme destigmatizovať a rozšíriť jeho používanie. Samozrejme, rôzni nebinárni ľudia budú mať iné názory na smerovanie jazyka, no to sa môžete dočítať v príručke.

Je ešte niečo, čo by si chcelo čitateľom odkázať?

Ak má niekto nejaké otázky, či už k príručke alebo nebinárnosti, nech ma neváha kontaktovať, rado pomôžem.

Text: Alex Michelčíková