Dobrá rada

„Pokiaľ sa človek vie aspoň nejako fyzicky brániť, je väčšia šanca, že sa za seba postaví slovne,“ hovorí inštruktorka sebaobrany Bianka Urbanovská

Určite si sa už aj ty ocitol*a v nepríjemnej, možno až nebezpečnej situácii, v ktorej si nevedel*a správne zareagovať. Ako si poradiť nám na workshope povzbudzujúcej sebaobrany ukázala inštruktorka Bianka Urbanovská zo ZA SEBA a inštruktor Jakub Rumanovský z Krav Maga Sokol. Intenzívny workshop sa konal 3. a 4. 12. v nových priestoroch komunitného centra Prizma v Košiciach.

Bianka nám v rozhovore priblížila, čo je to povzbudzujúca sebaobrana a ako môže pomôcť queer ľuďom cítiť sa bezpečnejšie.

Čo je to povzbudzujúca sebaobrana?

Povzbudzujúca sebaobrana, ktorú v ZA SEBA učíme, je voľným prekladom originálu „empowerment through self defense“, v skratke ESD). Pozerá sa na sebaobranu komplexným spôsobom – teda nielen ako súbor úderov a kopov. 

Učíme, ako násiliu predísť pomocou pozornosti a osobných hraníc, pridávame nenásilnú komunikáciu, upokojenie situácie (deeskaláciu), pomoc iným (bystander intervention) a taktiež zásadu, ktorá sa opiera o zdieľanie skúseností, aby sme si vedeli vyhľadať pomoc. Toto všetko sme obsiahli v piatich zásadách sebaobrany: mysli, zakrič, odíď, bojuj, zdieľaj.

Sebaobrana je skutočne užitočná vtedy, keď vie pokryť čo najviac situácií na spektre nepríjemnosti či násilia – od schopnosti povedať NIE, nátlaku od partnera*ky, cez urážky od známych aj neznámych, až po sexualizované násilie či iné fyzické napadnutie.

Ako si sa k nej dostala?

Počas štúdia na Kostarike som často cítila strach o bezpečnosť. Pískanie na ulici a oplzlé komentáre boli na dennom poriadku. Rozhodla som sa teda vyhľadať kurz sebaobrany. Najskôr boli tieto pokusy neúspešné, ale potom ma kontaktovala bývalá žiačka mojej univerzity, že učí isté ESD. Tak sme so spolužiačkami vytvorili skupinu a začali sme k nej chodiť na kurzy.

Bol to silný pocit oslobodenia a povzbudenia, ktorý som mala vždy, keď som sa z kurzu vracala. Ten bol spúšťačom mojej cesty s ESD. Vycestovala som do New Yorku, kde som prešla inštruktorským tréningom, ktorý nasledovali ďalšie podporné semináre a kurzy a popri tom som v malom učila na Kostarike.

Keď som sa vrátila na Slovensko, založila som ZA SEBA: Bezpečnosť bez hanby.

Čo všetko sa účastníctvo môže na takýcho kurzoch naučiť?

Na kurze v Prizme sme sa zamerali najmä na komunikáciu: ako si vymedziť hranice bez hanby, ako pracovať s hlasom, udržať si odstup a deeskalovať konflikt. Taktiež sme sa naučili dve fyzické techniky sebaobrany. Kurz prebieha formou interaktívnych aktivít a hier.

Máš už nejaké skúsenosti s prácou s queer ľuďmi?

Minulú nedeľu sme dokončili dvojdielny kurz queer sebaobrany v Kultúrnom centre P*akt a bol to neskutočný zážitok. Každá skupina, ktorú učím, či už sú to ženy, deti, queer ľudia, spolužiaci*čky, seniori*ky,… má svoje špecifiká, preto je potrebné k výučbe sebaobrany pristupovať citlivo s ohľadom na skúsenosti danej skupiny.

Teroristický útok pred Teplárňou otriasol LGBTI+ ľuďmi. Mnohí majú strach o svoju bezpečnosť, zdráhajú sa hovoriť o svojej identite. Môže im takýto kurz sebaobrany pomôcť? Ako?

Áno. Na jednej strane ma neteší dôvod, pre ktorý sa mnohí ľudia, a najmä z queer komunity, na kurzoch zúčastňujú – myslím tým to, že už zažili násilie v nejakej forme. Na druhej strane ma teší, že vidím, s akou otvorenosťou a intenzitou prijímajú všetky informácie a zapájajú sa.

Vyučujeme predovšetkým komunikáciu v krízových situáciách, no nevynechávame ani techniky základnej fyzickej sebaobrany. Máme skúsenosti, že pokiaľ sa človek vie aspoň nejako fyzicky brániť, je väčšia šanca, že sa za seba postaví slovne.

Bianka Urbanovská

V lete 2018 absolvovala inštruktorský kurz organizovaný medzinárodnou organizáciou ESD Global v New Yorku a stala sa prvou inštruktorkou povzbudzujúcej sebaobrany na Slovensku, kde učí ženy a deti nájsť svoju vnútornú silu a byť si väčšou oporou. Pravidelne absolvuje podporné vzdelávacie kurzy ponúkané v rámci ESD Global network, pretože verí, že ako inštruktorka sebaobrany musí pracovať s najnovšími výskumami a učiť sa od skúsenejších kolegov a kolegýň, ktorí učia ženy a deti po celom svete už desiatky rokov.

Jakub Rumanovský

Jakub Rumanovský je inštruktorom systému sebaobrany Krav Maga od roku 2017. Vo svojom klube Krav Maga Sokol sa venuje učeniu študentov a študentiek ako predchádzať a riešiť (primárne) fyzické konfliktné situácie. Absolvoval niekoľko bezpečnostných školení a seminárov zameraných na osobnú bezpečnosť. Je inštruktorom organizácie Krav Maga Global, ktorá v súčasnosti vyučuje sebaobranu vo viac ako 60 krajinách po celom svete.

Foto: Denník N – Vladimír Šimíček / archív Bianky a Jakuba

Rozhovor: Petra Kmecová