Novinky PRIDE Košice

Ľudia na Ukrajine, sme s vami!

S nesmiernym znepokojením sledujeme dianie na Ukrajine, ktorá sa ocitla pod paľbou ozbrojených síl Ruskej federácie a čelí vojenskej invázii. Vyjadrujeme preto našu solidaritu všetkým ľuďom na Ukrajine a pripájame sa k protestu proti vojenskej agresii zo strany Ruskej federácie. Apelujeme na všetkých aktérov tohto eskalujúceho konfliktu, aby dbali na dodržiavanie ľudských práv všetkých ľudí žijúcich na území Ukrajiny a ochranu civilistov a civilistiek podľa medzinárodného a humanitárneho práva. Zároveň vyzývame medzinárodné spoločenstvo a slovenskú vládu, aby podnikli všetky dostupné kroky pre zmiernenie situácie na Ukrajine. Prioritou teraz musí byť ochrana civilných životov, humanitárna pomoc vysídlenému obyvateľstvu a prijatie ľudí na úteku.

Pomôcť ľuďom na Ukrajine môžete aj podporou organizácií, ktoré tam poskytujú humanitárnu pomoc: Magna, Človek v ohrozeníUkrajinský Červený kríž