Novinky PRIDE Košice

LGBT+ utečencom a utečenkám z Ukrajiny pomáha PRIZMA na ceste do bezpečia

LGBT

Centrum PRIZMA pomáha komunite s poradenstvom a taktiež vzájomne prepája LGBT+ ľudí, aby cítili zázemie. Priblížili nám, čomu sa venovali počas prvých troch mesiacov tohto roka.

Za prvý kvartál využilo bezplatné poradenské, psychologické a právne poradenstvo celkovo 52 ľudí z LGBT+ komunity (88,46 %), rodičia LGBT+ ľudí (5,76 %), ale aj iní odborníci a odborníčky (5, 76 %).

Najsilnejší mesiac bol doposiaľ január, kedy sme zaznamenali až 22 prvokontaktov, teda ľudí, ktorí nás kontaktovali prvýkrát. Celkovo to bolo najviac ľudí za jeden mesiac od založenia poradne a prekonal sa tak aj minuloročný jún, kedy nás v jednom mesiaci kontaktovalo 19 ľudí. V porovnaní s prvým kvartálom minulého roku je to nárast o 13 %.

V sledovanom období využilo služby PRIZMY najviac kontaktov z bratislavského kraja (26,29 %), ale mali sme aj klientelu z iných krajín (Ukrajina – 3 ľudia a Česká republika 2 – ľudia). Z hľadiska veku tvorili klientelu prevažne mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov (71,73 %).

Najväčšiu časť klientely tvorili transrodoví ľudia a to v celkovom počte 31 (67 % všetkých LGBT+ ľudí, ktorí nás kontaktovali).
Problematickou naďalej ostáva nízka dostupnosť zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. Najväčší problém je vôbec získať lekárku alebo lekára, ktorí by ľudí sprevádzali procesom tranzície – teda psychiater, psychiatrička. Veľkým problémom je však aj nedostupnosť endokrinologickej zdravotnej starostlivosti, ktorú transrodový človek nevyhnutne potrebuje, ak má záujem o hormonálnu substitučnú terapiu.

V oblasti potrieb LGB ľudí sme riešili komplexnú právnu pomoc v oblasti ošetrenia spoločného majetku párov rovnakého pohlavia a možnosti získať spoločný hypotekárny úver, alebo ako si vysporiadať spoločne nadobudnutý majetok po rozchode partneriek/partnerov.         

V psychologickom poradenstve naše psychologičky riešili najmä sebaprijatie, coming-out doma, na pracovisku, či otázky spojené s traumami. Naša poradňa rozšírila poskytované služby aj o možnosť terapie, ktorú poskytuje online náš terapeut. Záujem o terapiu je veľmi veľký a už dnes sú kapacity nášho terapeuta takmer naplnené. Rovnako rýchlo sa napĺňajú aj kapacity psychologického poradenstva.

Vaša finančná podpora by nám pomohla zaplatiť ďalšieho odborníka, odborníčku a tak by sa pomoc v oblasti odborného poradenstva dostala rýchlejšie ku všetkým, ktoré*í ju urgentne potrebujú.

V našom poradenskom centre sme nemohli ostať ľahostajní*é a nečinní*é ani voči dianiu u našich susedov na Ukrajine. V koordinácii s LGBT+ organizáciami na Slovensku (Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a Inokraj) sme vytvorili základnú podpornú sieť pre LGBT+ ľudí na úteku z Ukrajiny. Môžu nás kontaktovať cez mail help@pridekosice.sk, ak potrebujú pomoc alebo informácie po príchode na Slovensko. V spolupráci s ukrajinskými queer organizáciami im poskytujeme „prvú pomoc“ a konzultáciu, ako ďalej postupovať – ak zostanú na Slovensku alebo budú pokračovať ďalej. 

V spolupráci s ukrajinskými organizáciami sme tiež pomohli v Košiciach vytvoriť bezpečné miesto pre LGBT+ ľudí, ktoré ponúka dočasnú a krátkodobú pomoc s ubytovaním. Ľudia na toto miesto prídu, odpočinú si a o dva-tri dni pokračujú v ceste ďalej na západ, najmä do Českej republiky a Nemecka. Cez toto bezpečné ubytovanie už prešlo viac ako 70 ľudí z Ukrajiny

Podarilo sa nám však pomôcť aj ľuďom, ktorí majú v pláne na Slovensku zostať. V spolupráci s pani Lenkou Martinčokovou, ktorá je členkou Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, poskytujeme pomoc dvom transrodovým ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa rozhodli v Košiciach zostať dlhodobo. Pani Lenka s manželom expresne rýchlo ponúkli ubytovanie a naša poradňa zabezpečila finančnú a sociálnu pomoc pre týchto ubytovaných ľudí. Hľadáme im zdravotnú starostlivosť a pomôžeme im začleniť sa do komunity a života v Košiciach.

Mimoriadna a rýchla koordinácia s manželmi Martinčokovými umožnila vytvoriť bezpečný priestor a poskytnúť útočisko pre ľudí na úteku. Nesmierne si vážime pomoc, ktorú ponúkli a ďalej ponúkajú. Sme veľmi vďační a vďačné za takýchto ľudí, ktorí sú ochotní a schopní obetovať svoj voľný čas, komfort či financie pre pomoc druhým. Dáva nám to nádej, že táto krajina raz môže byť dobrým miestom pre všetkých a všetky bez rozdielu.

Text: Soňa Keresztesová