Teplé správy

Teplé správy zo sveta: Kroky k rovným právam pre LGBTI+ ľudí robia krajiny po celom svete

Na Cypre, v Japonsku, na Taiwane aj v Mexiku idú správnym smerom. Väčšie či menšie víťazstvá v boji za rovnoprávnosť v týchto krajinách oslavujú LGBTI+ páry a ich spoločné deti, zasnúbení a zasnúbené, kvír mládež či nebinárni a rodovo nekonformní ľudia. 

Japonský súd rozhodol, že zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia je protiústavný

Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď je v japonskom parlamente predložený návrh zákona, ktorý by umožnil manželstvá pre všetkých. Do parlamentu ho predložila opozičná strana CDP (Ústavná demokratická strana). 

V Japonsku nie je legislatívne upravený ani inštitút registrovaných partnerstiev. Niekoľko miest a prefektúr vydáva LGBTI+ párom symbolické osvedčenia o partnerstve, no tie poskytujú len veľmi úzky rozsah práv – nezahŕňajú napr. ani možnosť dedenia – a nie sú právne záväzné pre tretie osoby a ani inštitúcie.  

Agentúra KYODO informovala, že rozsudok okresného súdu v Nagoji z 30. mája je jedným z rozsudkov v sérii žalôb, ktoré rovnakopohlavné páry podali na okresných súdoch v japonských mestách Sapporo, Tokio, Osaka, Nagoja a Fukuoka ešte v roku 2019.

Právnici zastupujúci LGBTI+ páry pred súdom v Nagoji / Zdroj: KYODO

Prvého rozsudku sa dočkali v marci 2021 v Sappore. Tamojší súd označil zákaz sobášenia LGBTI+ párov vyplývajúci z japonského občianskeho zákonníka za protiústavný. Súd v Osake v júni 2021 však rozhodol presne opačne, nakoľko ústava hovorí, že „Manželstvo možno uzavrieť len so vzájomným súhlasom oboch pohlaví“.

Rozhodnutie súdu v Tokiu z decembra minulého roku možno vnímať ako kombináciu rozsudkov v Sappore a v Osake. Sudkyňa Ikehara Momoko rozhodla, že za súčasného znenia ústavnej definície manželstva nemožno zákaz sobášenia párov rovnakého pohlavia považovať za protiústavný. Z hľadiska garancie rovnakých práv pre všetkých však ako protiústavnú vyhodnotila chýbajúcu právnu ochranu zväzkov párov rovnakého pohlavia.   

V prospech manželstiev pre všetkých dlhodobo hovoria aj výsledky prieskumov medzi obyvateľstvom Japonska. Podľa globálneho prieskumu agentúry Ipsos z roku 2021 takmer 70 % percent japonskej populácie podporuje právne uznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia, pričom len šesť percent je proti. V prospech manželstiev pre všetkých by mohol misky váh nakloniť aj májový rozsudok súdu v Nagoji. 

Konverzné praktiky sú na Cypre trestné

Cyperský parlament to schválil koncom mája, čím spravil obrovský krok k ochrane LGBTI+ ľudí na Cypre, predovšetkým kvír mládeže, keďže praktiky konverznej „terapie“ najviac ubližujú práve jej.  

Podľa denníka Cyprus Mail novoprijatý zákon, ktorý mení a dopĺňa trestný zákonník, kriminalizuje konanie spočívajúce v zapojení sa do praktík, techník alebo služieb zameraných na konverziu, potlačenie alebo vykorenenie niekoho sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového prejavu. Okrem toho zákon zakazuje aj propagáciu konverzných praktík a na zodpovednosť berie aj zákonných zástupcov a zástupkyne, ktorí takéto praktiky odporučia svojmu zverenectvu.

Nicosia, Cyprus / Zdroj: Canva

Za trestnú činnosť súvisiacu s konverznými praktikami možno podľa novely uložiť trest odňatia slobody až na dva roky a/alebo pokutu do výšky 5000 €. Ak sú tieto praktiky vykonávané na maloletých osobách, trest odňatia slobody možno predĺžiť až na tri roky a pokutu zvýšiť na 10 tisíc eur.

LGBTI+ organizácia Accept Cyprus novelu s nadšením prijala a poďakovala všetkým ľuďom, ktorí stáli pri nej. Zároveň však zdôraznila, že na ceste za rovnoprávnosťou LGBTI+ ľudí na Cypre má ešte veľa dôležitých cieľov, vrátane manželstiev pre všetkých (na Cypre majú od roku 2015 registrované partnerstvá), adopcií pármi rovnakého pohlavia a právneho uznania rodovej identity.

Mexiko vydáva cestovné doklady s markerom „X“

Počas tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii (17. máj) predstavilo Mexiko tzv. nebinárny pas. V rámci kolónky pohlavie si ľudia s mexickým občianstvom môžu vybrať marker „X“, informovala agentúra REUTERS.

Prvým držiteľstvom pasu sa počas slávnostného ceremoniálu v meste Naucalpan stali Jesus Ociel Baena, ktorí sa identifikujú ako nebinárni a pôsobia v LGBTI+ aktivizme. Od júla bude Mexiko takéto pasy vydávať aj na svojich konzulátoch a ambasádach po celom svete. 

„Všetky práva musia byť zaručené všetkým identitám. Už žiadne nenávistné prejavy – rozmanitosť obohacuje a prospieva,“ uviedol vo vyhlásení minister zahraničných vecí Marcelo Ebrared. Možnosť rodovo neutrálneho pasu označil v príspevku na Twitteri za veľký skok pre slobodu a dôstojnosť ľudí. 

Jesus Ociel Baena / Zdroj: Marcelo Ebrared via Twitter

Z mexických aktivistických kruhov zaznievajú aj nesúhlasné názory. Tie poukazujú predovšetkým na skutočnosť, že „X-kom“ ako markerom pohlavia a jeho spájaním s nebinaritou sa vymazáva rozdiel medzi pohlavím a rodom.

„Je to kontraproduktívne, pretože to zamieňa pojmy a posilňuje stigmu voči našej komunite,“ tvrdia Alex Orue, ktorí zastupujú neziskovú LGBTI+ organizáciu It Gets Better. 

Taiwan schválil adopcie pre LGBTI+ páry

Zákonodarný zbor prijal 16. mája návrh zákona, ktorý párom rovnakého pohlavia priznáva právo spoločne si adoptovať dieťa, s ktorým ani jeden adoptívny rodič nie je v príbuzenskom vzťahu. Odstránil tak jednu z posledných prekážok na ceste k dosiahnutiu úplnej rovnosti manželstiev, informovala CNN.

„Som nadšená, že sme dnes udelili právo na spoločnú adopciu párom rovnakého pohlavia,“ povedala Fan Yun, členka vládnucej Demokratickej pokrokovej strany, ktorá iniciovala túto právnu zmenu.

Zdroj: Shaine Tsou via unsplash.com

Taiwan sa v roku 2019 stal prvou krajinou v Ázii, ktorá legalizovala manželstvá pre všetkých. Hoci to bol obrovský krok k rovnosti LGBTI+ ľudí, k úplnému zrovnoprávneniu zväzkov párov rovnakého pohlavia nedošlo. Vtedajšia právna úprava totiž z rozsahu práv vyňala právo na spoločnú adopciu. Deti si spoločne mohli adoptovať len heterosexuálne páry a jednotlivci. 

LGBTI+ páry, ktoré spoločne vychovávajú deti adoptované jedným z partnerov, dlhé roky na súdoch poukazovali na diskrimináciu plynúcu z tohto obmedzenia. V januári minulého roku súd v prelomovom rozhodnutí priznal manželovi adoptívneho otca právo na adopciu dieťaťa, ktoré spoločne vychovávajú. Súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že povolenie spoločnej adopcie je v najlepšom záujme dieťaťa.

„Z právneho hľadiska sme párom rovnakého pohlavia konečne vrátili ich deti,“ dodala Fan Yun. „Rodičovská láska je rovnaká a len prostredníctvom spoločnej adopcie môžeme zákonom chrániť práva a záujmy toho druhého.“


V občianskom združení Saplinq neprestajne pracujeme na tom, aby aj Slovensko konečne vykročilo na ceste za rovnými právami správnym smerom. Cesta je ešte dlhá, no s vašou pomocou sa nám bude kráčať o niečo ľahšie. Pridajte sa k podporovateľstvu občianskeho združenia Saplinq, pretože spoločne dokážeme viac!

Pripravila: Petra Kmecová