Novinky PRIDE Košice

Na chýbajúce práva LGBTI+ ľudí na Slovensku upozorňujú viaceré zahraničné veľvyslanectvá

PRIDE Košice

Na PRIDE Košice zaznel dôležitý odkaz od vyše 30 veľvyslanectiev, ktoré majú zastúpenie na Slovensku. Pripojili sa dokonca zástupcovia a zástupkyne z ministerstva spravodlivosti a kultúry a zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, a tiež primátor Bratislavy. Dôležité posolstvo, ktoré na PRIDE Košice prečítala Henriette van Notten z Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.

Sme presvedčení a presvedčené, že LGBTI+ práva sú ľudské práva, a že v nich nie je možné robiť kompromisy. Pri oslavách dúhových festivalov PRIDE v Banskej Bystrici 25. júna, v Bratislave 23. júla, v Košiciach 27. augusta, a ďalších podujatiach PRIDE po celej krajine si ctíme vytrvalosť LGBTI+ ľudí v ich boji za autentický a slobodný život na Slovensku a vo svete. PRIDE je príležitosťou na uznanie mnohých spôsobov, ktorými LGBTI+ komunity posilňujú a prispievajú do všetkých našich spoločností.

Nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska voči susednej Ukrajine nám pripomína, že nás spájajú spoločné hodnoty, vrátane podpory ľudských práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv uvádza, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Rovnako princípy Charty základných práv Európskej únie zakotvujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBTI+ ľudí.  

Taktiež oceňujeme úsilie ochrancov ľudských práv LGBTI+ a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí neúnavne pracujú na presadzovaní dodržiavania ľudských práv všetkých. Sú to partneri a spojenci.  

Silné a zdravé demokracie zaisťujú LGBTI+ ľuďom možnosť plne sa zapájať do spoločnosti a využívať všetky výhody dostupné pre ich občanov. Krajiny sú silnejšie, keď všetci ľudia – bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav, alebo pohlavné charakteristiky – sú plne uznávaní ako slobodní a rovnocenní členovia spoločnosti. 

Veľvyslanectvo Albánska

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Českej republiky

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Estónska 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku   

Veľvyslanectvo Fínska

Generálna delegácia Flámska

Veľvyslanectvo Francúzska 

Veľvyslanectvo Grécka 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva  

Veľvyslanectvo Írska    

Veľvyslanectvo Islandu   

Kancelária Veľvyslanectva Kanady    

Veľvyslanectvo Litovskej republiky

Veľvyslanectvo Lotyšskej republiky

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva 

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu 

Veľvyslanectvo Portugalska  

Veľvyslanectvo Rakúska 

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky  

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických   

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska   

Veľvyslanectvo Talianska

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka, a tím Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava