Novinky PRIDE Košice

PRIDE Košice chystá 8. ročník, bude hlavne online

Tím košického LGBT+ festivalu sa pustil do príprav ôsmeho ročníka, ktorý naplánovali na sobotu 22. augusta. Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandémiou sa organizátori a organizátorky rozhodli sústrediť najmä na online prenos podujatia.

„Hlavnou myšlienkou PRIDE je budovanie komunity, kde ľudia nachádzajú zázemie a bezpečie. Potreba spolupatričnosti je ešte silnejšia v týchto časoch izolácie. Uvidíme, ako sa bude situácia s koronou vyvíjať, no s určitosťou vieme povedať, že PRIDE bude. Ak by pandemická situácia nedovoľovala stretnúť sa osobne, pripravujeme aj online verziu. Covid-19 nezastaví naše úsilie v budovaní rešpektujúcej, prijímajúcej a otvorenej spoločnosti aj pre LGBT+ ľudí,“ uviedol riaditeľ PRIDE Košice Róbert Furiel. Podľa jeho slov bude podujatie postavené najmä na posolstvách ľudí z komunity a koncertoch kapiel.

„Určite sa chystáme spustiť aj obľúbený dobrovoľnícky program,“ uviedla jeho vedúca, Zara Kromková. „Považujeme ho za dôležitú súčasť PRIDE Košice, je to miesto pre vzdelávanie, rozvoj a posilňovanie sebadôvery účastníkov a účastníčok. Nadväzujú v ňom nové priateľstvá a budujú kapacitu pre vzájomnú podporu,“ dodala. Program bude prispôsobený aktuálnym pandemickým opatreniam, s jeho spustením sa ráta už o pár týždňov.

PRIDE Košice tento týždeň spustil aj vynovenú web stránku, kde budú každý týždeň pribúdať zaujímavé články o živote LGBT+ ľudí. Nosné majú byť príbehy ľudí z teplej komunity, kde priblížia vlastný coming out, tranzíciu, partnerské vzťahy a ďalšie témy. „Veríme, že tak mnohým dodáme silu a odvahu na ceste k sebaprijatiu. Zároveň dúfame, že tieto príbehy budú otvárať srdcia ľuďom z väčšinovej spoločnosti,“ vysvetlil Furiel.

Ďalšou zaujímavou rubrikou bude Dobrá rada, kde budú sociálni a komunitní pracovníci a pracovníčky komunitného a poradenského centra PRIZMA radiť, ako sa brániť šikane alebo ako povedať rodičom o svojej identite. Nová verzia prinesie aj prehľad diania na slovenskej queer scéne, správy o situácii LGBT+ ľudí či kuriozity zo zahraničia. Aktivity podujatia PRIDE Košice fungujú aj vďaka podpore prispievateľov. Keďže tento rok nebudú môcť robiť zbierku na spriatelených akciách, rozhodli sa zapojiť do projektu #GivingTuesdayNow. Ide o online darcovský maratón, kde ľudia z celého sveta môžu podporiť iniciatívy, ktorých prácu považujú za dôležitú. PRIDE Košice použije vyzbierané prostriedky na tvorbu článkov pre web a takisto prípravu online časti samotného LGBT+ festivalu, kde by chceli podporiť aj domáce kapely, ktoré sa rovnako ocitli v zložitej situácii.