Novinky PRIDE Košice

PRIZMA opäť naplno otvorená

LGBT centrum Košice

Po náročnej dobe s pandémiou a s ňou spojených opatrení na ochranu zdravia vám prinášame skvelé správy. PRIZMA opätovne otvára komunitné stretnutia pre LGBT+ ľudí a ich blízkych a tiež podporné skupiny pre transrodových ľudí a ľudí s otázkami o svojej identite. Veríme, že vás všetky a všetkých poteší možnosť opäť sa stretávať v bezpečných priestoroch, ktoré v PRIZME vytvárame. Aby ste mali praktický prehľad o tom, kedy sa budeme vídať a v akom formáte, tak čítajte ďalej.

Streda od 18:30 do 20:00 bude každý týždeň patriť podporným skupinám pre transrodových ľudí. Ak máš otázky o svojej idtetite, chceš sa spoznať s inými transrodovými ľuďmi, chceš zdieľať svoje skúsenosti s tranzíciou alebo si chceš vypočuť skúsenosti iných, neváhaj a príď medzi nás. Skupina je určená exkluzívne pre transrodových ľudí. Štvrtok od 17:00 do 20:00 sa budeme stretávať na komunitných stretnutiach pre LGBT+ ľudí a ich blízkych. Nadviažeme na činnosti, ktoré sme začali v jeseni minulého roka. O tom, čo budeme robiť na komunitných stretnutiach, vždy rozhodne skupina. Od spoločenských hier, cez diskusie až po čítanie literatúry, všetko je otvorené, stačí prísť a zapojiť sa. Tešíme sa na vás.