Dobrá rada

InPoradňa opäť otvorená! Podá pomocnú ruku LGBT+ ľuďom

InPoradňa poskytuje sociálne, psychologické a  právne poradenstvo pre LGBT+ ľudí. Od 1. 7. 2021 je znovu otvorená a k dispozícii pre klientov a klientky.

InPoradňu založila v roku 2018 Iniciatíva Inakosť. Ide o poradenskú službu na Slovensku, ktorá sa špecializuje práve na teplú komunitu a špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú jej členovia a členky. Od januára tohto roku však bola InPoradňa nútená svoju činnosť prerušiť a to hlavne pre nedostatok financií. 

Našťastie, od začiatku júla je InPoradňa opäť otvorená a ľudia z LGBT+ komunity môžu znovu plne využívať ponúkané služby. Poradenstvo sa týka tém, ako je napríklad bezpečný comingout, čo robiť v prípade diskriminácie na pracovisku či v škole, získate tam pomocnú ruku aj s procesom tranzície alebo psychologickú podpora či akékoľvek informácie súvisiace so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Kontaktovať InPoradňu je možné pomocou formulára či prostredníctvom chatu na webovej stránke InPoradna.sk alebo taktiež telefonicky. Neskôr sa dá dohodnúť aj osobné stretnutie v Bratislave. Služby zahŕňajú analýzu konkrétnej situácie, poskytnutie informácií o jej riešení a podnikaní ďalších krokov a taktiež kontakt na relevantné orgány. Osobné, telefonické aj online poradenstvo je bezplatné. 

Ľudia, ktorí poradenstvo v rámci InPoradne poskytujú, patria do LGBT+ komunity, rozumejú teda špecifickým potrebám jej členov a členiek a tiež sociálnemu kontextu, v ktorom teplá komunita na Slovensku žije. Cieľom je naozaj pomôcť queer ľuďom a to samozrejme bez predsudkov a odsudzovania. 

Prácu tímu InPoradne si veľmi vážime. Ak ich chceš podporiť, môžeš tak urobiť na tejto stránke.

Alex Michelčíková