Novinky PRIDE Košice

Online diskusia o skúsenostiach z poradenstva pre LGBT+ ľudí

Piatok 21. augusta od 20.00 do 21.30 Facebook PRIDE Košice

V roku 2018 na Slovensku vznikli dve centrá pomoci pre LGBT+ ľudí. inPoradňa v Bratislave a PRIZMA v Košiciach. Diskutujúci sa podelia o svoje skúsenosti z poradenskej práce pre LGBT+ komunitu. Budeme môcť počuť, s akými problémami sa LGBTI ľudia na Slovensku stretávajú a viac sa dozvieme aj o situácii trans ľudí, ktorí v centrách nachádzajú podporu, prijatie i pomoc.

Na tieto, ale i na mnoho iných otázok budete môcť počuť odpoveď. Pozvanie do diskusie prijali:

Mgr. Christián Havlíček – sociálny poradca v inPoradni. Christián má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva transrodovým ľuďom a ich blízkym, spolupracoval na podujatiach, vzdelávacích aktivitách a výskumoch zameraných na LGBT+ témy.

Zara Kromková – komunitná pracovníčka komunitného a poradenského centra PRIZMA v Košiciach. Zara sa dlhodobo venuje komunitným aktivitám pre LGBT+ mládež a poradenstvu pre transrodových ľudí.

Moderovať bude a určite i svoj pohľad priblíži Róbert Furiel – riaditeľ a štatutárny zástupca občianskeho združenia Saplinq, ktoré o.i. prevádzkuje centrum PRIZMA v Košiciach. Okrem rozvoja LGBT+ komunít sa venuje neformálnemu vzdelávaniu ako školiteľ programu „Erasmus+: Mládež v akcii“ a pracuje ako koordinátor aktivizmu a fundraisingu pre Amnesty International Slovensko.