Prečo si pripomíname IDAHOBIT?

Dňa 17. mája si LGBTI+ ľudia a organizácie na celom svete pripomínajú IDAHOBIT – Medzinárodný deň boja proti homo, bi, intersex a transfóbii. V tento deň sa organizujú rôzne podujatia alebo kampane, akou je napríklad aj Dúhová stužka, ľudia nosia symboly kvír identít a v niektorých krajinách sa významné budovy zvyknú vysvietiť vo farbách dúhovej vlajky. Aká je však história tohto dôležitého dátumu?

Pokračovať v čítaní

Prihláste sa na školenie pre ľudí pracujúcich s mládežou

Dvojdňové školenie pre ľudí pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú dozvedieť viac o LGBTI+ témach a ako môžu podporiť LGBTI+ mladých ľudí v rámci svojej profesie i mimo nej. Na školení sa zameriame na základnú terminológiu a rešpektujúci jazyk a následne sa budeme venovať konkrétnym situáciám a témam z praxe. Povieme si tiež niečo o intersekcionalite a ako brať do úvahy komplexnosť našich identít pri práci s mladými ľuďmi. Toto školenie je bezplatné.

Pokračovať v čítaní

Konverzné “terapie”: Praktiky, ktoré porušujú ľudské práva v právnom štáte nemajú miesto

Takzvané konverzné “terapie” (ďalej konverzné praktiky), sú procedúry, ktoré sú dobrovoľne alebo nedobrovoľne vykonávané na LGBTI+ ľuďoch s cieľom zmeniť ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, alebo rodový prejav (sexual orientation, gender identity or expression – SOGIE). Vychádzajú z klamlivého tvrdenia, že tieto charakteristiky človeka sa dajú zmeniť.

Pokračovať v čítaní