Novinky PRIDE Košice

Tisíce detí žijú v dúhových rodinách

LGBT rodiny

Približne 10 000 detí sa narodilo do dúhových rodín alebo v týchto rodinách vyrastá, tieto údaje zverejnil Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. V snahe pomôcť týmto deťom a ich rodinám vzniklo občianske združenie Dúhové rodiny. 

„Dúhovými rodinami voláme LGBT+ ľudí, ktorí majú alebo plánujú mať deti, alebo inak tvoria alebo túžia tvoriť rodinu. Veľa ľudí takéto rodiny vo svojom okolí nepozná a má o nich často negatívne predsudky,” hovorí Anna Symington-Maar, učiteľka a spolupredsedníčka občianskeho združenia. Keď jej 4-ročný syn v škôlke povedal kamarátovi, že má dve mamy, ten mu vraj dokonca závidel. U dospelých sa s takou reakciou ešte nestretla. 

Hlavným cieľom OZ Dúhové rodiny je prispieť k rovnosti, bezpečiu a prijatiu v spoločnosti pre existujúce a aj budúce dúhové rodiny žijúce na Slovensku. Snažia sa to dosiahnuť budovaním podpornej komunity a šírením osvety. Zámerom združenia je tiež to, aby LGBT+ ľudia vedeli, že aj oni si môžu založiť plnohodnotnú rodinu, s deťmi alebo bez. A rovnako, aby mali podporu na ceste k rodičovstvu.

Medzery v legislatíve i preventívny strach

Dúhové rodiny na Slovensku čelia mnohým prekážkam. Jedným z hlavných problémov je skutočnosť, že súčasná právna situácia ich vzťahy a rodiny neuznáva.  

Na jednej strane slovenská legislatíva nebráni svojim občanom podstúpiť umelé oplodnenie v zahraničí (na Slovensku je povolené len pre páry opačného pohlavia) alebo si osvojiť dieťa ako samožiadateľ či samožiadateľka. Na druhej strane však neumožňuje párom rovnakého pohlavia, aby boli obaja uznaní ako zákonní zástupcovia dieťaťa. Tento stav ohrozuje deti, keďže ich oberá o práva a nechráni ani v prípade najhorších životných situácií, ako je úmrtie jedného z ich rodičov.

Podľa slov architekta a spolupredsedu OZ Dúhové rodiny Mariána Čurillu situácia dúhových rodín na Slovensku síce nie je úplne tragická, no zároveň žijú v istom „vzduchoprázdne“, kedy sa tieto rodiny musia spoliehať iba na dobrotu a ústretovosť ľudí a inštitúcií. Dúhové rodiny tak často pociťujú „preventívny strach“, pretože netušia, či v styku s inštitúciami narazia na ľudí, ktorí ich budú vôbec považovať za rodinu.

Marián Čurilla (vpravo) s rodinou

Komunitné aktivity pomáhajú deťom i rodičom 

OZ Dúhové rodiny je oficiálne zaregistrované len necelý mesiac. Jeho zakladajúci členovia a členky sa však už vyše roka zúčastňujú na podujatiach či verejných diskusiách a organizujú komunitné aktivity. 

„Zorganizovali sme už tri víkendovky dúhových rodín v rôznych kútoch Slovenska,” hovorí Marián Čurilla. V Bratislave sa stretávajú približne raz za mesiac, majú  aktívnu skupinu na Facebooku s vyše 200 členmi a členkami. „Tieto komunitné aktivity sú pre mňa veľmi dôležité – aj preto, aby moje deti videli, že nie sú zďaleka jediné deti, ktoré majú dvoch otcov alebo dve mamy. Ale aj preto, aby sme my rodičia mali podpornú sieť ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako my,” uzatvára Marián. 

OZ Dúhové rodiny môžete sledovať na FB stránke Dúhové rodiny, prípadne ak tvoríte aj vy dúhovú rodinu, môžete sa pridať do ich komunitnej FB skupiny.   

Text: Valéria Hurbanová

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!