Novinky PRIDE Košice

Čo je to polyamória? Online prednáška a diskusia

Polyamória prednáška

Piatok 14. 8. od 17.00 do 18.30 na Facebooku PRIDE Košice

Môžu queer ľudia nadväzovať aj iný druh vzťahov? Ako žiť pravdivo nemonogamiu a ako môžu takéto vzťahy vyzerať u ľudí, ktorí ich už žijú? Pozývame vás na online prednášku a následnú diskusiu. S Magdalénou Šipkou bude diskutovať Róbert Furiel, prednáška a diskusia bude v češtine a slovenčine.

Dobrý úvod do problematiky poskytuje Wikipédia. V češtine na túto tému vyšla fajn kniha Etická coura.