Sobota 15. 8. od 18.00 do 19.30 Facebook PRIDE Košice

Pozývame vás na online diskusiu, ktorá bude venovaná knihe Bez súhlasu.txt, ktorá práve v týchto dňoch vychádza. O tom, prečo kniha vznikla, kto sú jej autorky a aké témy otvárajú a popisujú budú diskutovať:

Veronika Valkovičová, PhD. je výskumníčka a aktivistka, ktorá sa venuje politikám (rodovej) rovnosti. V súčasnosti pracuje na Inštitúte pre výskum práce a rodiny pre projekt venovaný téme rodovej diskriminácie a sexuálneho obťažovania.

Radka Mikšík, ambasádorka programu Teach for Slovakia. Popri svojom pôsobení v škole sa začala hlbšie venovať problematike rodovej (ne)rovnosti vo výchovno-vzdelávacom procese a potrebe objektívnej sexuálnej výchovy na školách. V súčasnosti spolu so Zuzanou Bendíkovou ako členka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo vytvára pre školy komplexný program, vďaka ktorému môžu mať deti i učiteľky/ia prístup k potrebným informáciám o rešpekte, bezpečnosti, zdraví a zodpovednosti, a to inovatívnou a zaujímavou formou

Zara Kromková, je trans aktivistka a poradkyňa v komunitnom a poradenskom centre pre LGBT+ ľudí PRIZMA v Košiciach. Komplexne a dlhodobo sa venuje podpore a posilňovaniu trans komunity.

Knihu Bez súhlasu.txt prináša nakladateľstvo Display v spolupráci s kolektívami Apart a Kapitál.