Novinky PRIDE Košice

Dúhové vzdelávanie

pride košice

Od apríla 2021 občianske združenie Dúha na východe realizuje jedinečný projekt Dúhové vzdelávanie. Projekt sa predovšetkým snaží zlepšiť kvalitu života LGBT+ osôb na východnom Slovensku.

Toto plánuje dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania rôznych cieľových skupín k akceptácii LGBT+ ľudí a vedením kampane na scitlivenie študentov a verejnosti k akceptácii LGBT+ ľudí. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na zmenu postojov a motivovanie k vlastným aktivitám.

Kampaň bude realizovaná aj rovesníckym prístupom na stredných školách. Projekt má ambíciu prispieť aj k potláčaniu nenávistných prejavov a predsudkov voči LGBT+ ľuďom.

Projekt potrvá rok a pol, realizácia sa ukončí v septembri 2022. Projekt Dúhové vzdelávanie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Akmáte záujem o informácie alebo sa chcete zapojiť do vzdelávacích aktivít, kontaktujte nás.