Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dúhové vzdelávanie

Od apríla 2021 občianske združenie Dúha na východe realizuje jedinečný projekt Dúhové vzdelávanie. Projekt sa predovšetkým snaží zlepšiť kvalitu života LGBT+ osôb na východnom Slovensku.

Toto plánuje dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania rôznych cieľových skupín k akceptácii LGBT+ ľudí a vedením kampane na scitlivenie študentov a verejnosti k akceptácii LGBT+ ľudí. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na zmenu postojov a motivovanie k vlastným aktivitám.

Kampaň bude realizovaná aj rovesníckym prístupom na stredných školách. Projekt má ambíciu prispieť aj k potláčaniu nenávistných prejavov a predsudkov voči LGBT+ ľuďom.

Projekt potrvá rok a pol, realizácia sa ukončí v septembri 2022. Projekt Dúhové vzdelávanie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Akmáte záujem o informácie alebo sa chcete zapojiť do vzdelávacích aktivít, kontaktujte nás.