LGBTI+ ľudia na Slovensku vyzývajú: Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, v ktorej vyzývajú vládu a parlament, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a zároveň ich zrovnoprávnili s celou našou spoločnosťou. Súčasťou výzvy, ktorú môže podporiť aj verejnosť, je súbor požiadaviek na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí v našom štáte.

Pokračovať v čítaní

Nie je to len dúha: LGBT+ vlajky sú rovnako pestré ako identity, ktoré reprezentujú

Dúhová vlajka a LGBT+ komunita k sebe jednoznačne patria, avšak nie je to len dúha, ktorá znázorňuje queer identity. Každý*á člen*ka komunity má svoju vlajku v špecifických farbách. Niektoré z nich sú k dispozícii aj v rámci PRIDE balíčka. Ktoré vlajky to sú a komu patria?

Pokračovať v čítaní

trans

Nemáte právo nútiť trans ľudí do kastrácií! Zdravotná starostlivosť nemôže podliehať politickým tlakom

oradňa v Bratislave a PRIZMA Košice sú poradenské centrá, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a
právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a majú tak priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami transrodových
ľudí na Slovensku. Požiadavka na prijatie nového odborného usmernenia pre právnu tranzíciu (zmenu
dokladov transrodového človeka) dlhodobo zaznievala priamo z tejto komunity a aj zo strany odborníčok a
odborníkov z medicíny a pomáhajúcich profesií. Nejasnosť pravidiel spôsobovala, že sa tejto klientele
venoval čím ďalej tým menší okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na kritickú situáciu upozornili
minulý rok aj odborné lekárske spoločnosti. Dlhodobo pripravované odborné usmernenie, ktoré bolo
kompromisom odbornej obce s Ministerstvom zdravotníctva SR, bolo prijaté v marci 2022.

Pokračovať v čítaní